STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PBB (PREFABET)


Kapitalizacja 701 302    
Kapitał akcyjny: 1 884 748.050    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 876 627 Ilość głosów: 876 627
5% akcji: 43 831.350 5% głosów: 43 831.350
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa 0.830 10.0000 10.0000 0.830 8.300 02.01.1996
obnizenie kapitału 0.830 0.0000 2.1500 0.830 1.785 04.10.1996
seria E - subskrypcja prywatna 28.02.2011 0.254 35.0000 2.1500 1.084 2.331 17.06.2011
umorzenie akcji 22.07.2011 -0.208 0.0000 2.1500 0.877 1.885 17.10.2011 20.09.2011
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Kaczmarek Krzysztof 14.06.2018 130 675 14.910 130 675 14.910
Kaczmarek Dariusz 30.09.2011 249 537 28.460 249 537 28.460
Kaczmarek Krystyna 29.06.2018 264 028 30.120 264 028 30.120