STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QMK (QUMAK)


Kapitalizacja 403 751    
Kapitał akcyjny: 40 375 082.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 40 375 082 Ilość głosów: 40 375 082
5% akcji: 2 018 754.100 5% głosów: 2 018 754.100
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 04.12.1997 1.500 1.0000 1.0000 1.500 1.500 14.07.2006 23.12.1997
seria B 1.708 0.0000 1.0000 3.208 3.208 14.07.2006 04.05.1998
seria C - konwersja akcji serii B 0.000 0.0000 0.0000 3.208 3.208 14.07.2006 19.05.1998
seria D 1.850 0.0000 1.0000 5.058 5.058 14.07.2006 05.10.1998
seria E 0.450 0.0000 1.0000 5.508 5.508 14.07.2006 19.07.1999
seria F - konwersja akcji serii B 30.06.2000 0.000 0.0000 0.0000 5.508 5.508 14.07.2006
seria H 1.377 0.0000 1.0000 6.884 6.884 14.07.2006 30.12.2002
seria PZ01 i PP01 0.166 0.0000 1.0000 7.050 7.050 14.07.2006 23.11.2005
seria I - subskrypcja publiczna 25.04.2006 2.500 8.2000 1.0000 9.550 9.550 14.07.2006 07.08.2006
seria K - program menedżerski 25.04.2006 0.800 1.0000 1.0000
seria J - subskrypcja prywatna 25.04.2006 0.025 1.0000 1.0000 9.575 9.575 14.07.2006 07.08.2006 26.01.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.300 0.0000 1.0000 9.875 9.875 15.11.2006 26.01.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.250 0.0000 1.0000 10.125 10.125 09.10.2007 28.11.2008
realizacja oferty menedżerskiej 0.250 0.0000 1.0000 10.375 10.375 31.10.2008 25.11.2008
zmiana firmy z Qumak-Sekom SA na Qumak SA 09.01.2013 0.000 0.0000 0.0000 24.01.2013
seria L - subskrypcja prywatna 26.06.2017 30.000 1.0000 1.0000 40.375 40.375 18.09.2017
seria M - subskrypcja prywatna 04.09.2018 35.000 1.0000 1.0000
seria N - subskrypcja prywatna 04.09.2018 199.747 1.0000 1.0000
wykluczenie akcji z obrotu 0.000 0.0000 0.0000 22.08.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
PKO BP Bankowy OFE 31.12.2018 2 400 000 5.940 2 400 000 5.940
PKO TFI SA 04.09.2018 2 500 000 6.190 2 500 000 6.190
Wolny Wojciech 18.09.2017 3 431 950 8.000 3 431 950 8.000
NN OFE 24.10.2018 4 000 000 9.910 4 000 000 9.910
Allianz Polska OFE 04.01.2018 5 083 790 12.590 5 083 790 12.590
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
04.10.2018 sprzedaż Euvic Inv. 52 000 0,97 zł za akcję 02.10.2018
27.07.2018 sprzedaż EUVIC Services 119 000 1,91 zł za akcję 25.07.2018
27.07.2018 sprzedaż IT Works 166 000 1,80 zł za akcję 25.07.2018
24.05.2018 inne insider Raport bieżący nr 20/2018
17.05.2018 inne Euvic Services 20 000 1 zł za akcję 16.05.2018
22.12.2015 sprzedaż członek zarządu 486 po cenie 12,10 zł za akcję 5.02.2015 roku
30.09.2014 sprzedaż insider 151 329 13 - 13,04 zł 25- 30.9.2014 r.
02.10.2013 sprzedaż insider 2 200 12,95 zł 30.9.2013 r.
29.12.2011 kupno członek zarządu 6 000 7,98 zł 28.12.2011 r.
21.12.2011 kupno członek zarządu 6 219 7,96 zł 21.12.2011