STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNT (SYNEKTIK)


Kapitalizacja 125 378 196    
Kapitał akcyjny: 4 264 564.500    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 8 529 129 Ilość głosów: 8 529 129
5% akcji: 426 456.450 5% głosów: 426 456.450
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
split 1:200 16.05.2011 0.000 0.0000 0.5000 4.972 2.486 27.05.2011
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 11.01.2011 0.022 100.0000 100.0000 0.022 2.200 04.02.2011 14.10.2014
seria B - subskrypcja prywatna 30.03.2011 0.003 455.0000 100.0000 0.025 2.486 16.05.2011 14.10.2014
seria BB - subskrypcja prywatna 16.05.2011 0.220 2.2800 0.5000 5.192 2.596 27.05.2011 14.10.2014
seria C - subskrypcja prywatna 03.06.2011 0.490 5.7500 0.5000 5.682 2.841 14.10.2014
seria D - subskrypcja prywatna 21.12.2011 1.000 12.5000 0.5000 6.682 3.341 03.01.2012 14.10.2014
seria BBB - subskrypcja prywatna 03.06.2011 0.037 3.4000 0.5000 6.719 3.360 30.08.2013 14.10.2014
seria E - subskrypcja prywatna 26.11.2013 1.810 17.0000 0.5000 8.529 4.265 03.01.2014 14.10.2014
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN Investment Partners TFI SA 08.04.2019 430 842 5.050 430 842 5.050
Value FIZ Subfundusz 1 14.09.2018 569 274 6.670 569 274 6.670
Melhus Company Ltd. 13.12.2013 2 134 980 25.030 2 134 980 25.030
Książek, Mariusz Wojciech 22.12.2017 2 229 056 26.130 2 229 056 26.130
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
11.09.2018 kupno Dariusz Korecki 427 11,05 zł za akcję 10.09.2018
11.09.2018 kupno Dariusz Korecki 1 473 11,16 zł za akcję 07.09.2018
07.09.2018 kupno Dariusz Korecki 2 100 11,13 zł za akcję 06.09.2018
07.09.2018 kupno Dariusz Korecki 1 000 11,55 zł za akcję 05.09.2018
07.04.2016 inne insider Raport bieżący nr 9/2016
25.02.2016 sprzedaż osoba obowiązana jest Wiceprezesem Zarządu Emitenta 37 028 15,99 zł za jedną akcję; 18.02.2016
25.02.2016 kupno osoba obowiązana jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta 37 028 15,99 zł za jedną akcję 18.02.2016
08.10.2014 kupno insider 5 300 23 zł 3.10.2014 r.
27.09.2011 sprzedaż Warmus Investment Sp. z o.o. 80 000 10,5 zł 21.9.2011 r.
27.09.2011 sprzedaż prezes zarządu 80 000 10,5 zł 21.9.2011 r.