STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PHN


Kapitalizacja 635 588 050    
Kapitał akcyjny: 51 051 249.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 51 051 249 Ilość głosów: 51 051 249
5% akcji: 2 552 562.450 5% głosów: 2 552 562.450
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - subskrypcja prywatna 11.10.2011 3.884 0.0000 1.0000
zmiana firmy z Grupa PHN SA na Polski Holding Nieruchomości SA 0.000 0.0000 0.0000 25.04.2012
seria A - akcje założycielskie 25.03.2011 0.100 1.0000 1.0000 0.100 0.100 13.04.2011 13.02.2013
seria B - subskrypcja prywatna 39.900 52.7000 1.0000 40.000 40.000 15.07.2011 13.02.2013
seria D - subskrypcja prywatna 3.384 52.5700 1.0000 43.384 43.384 28.12.2011 13.02.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.107 0.0000 1.0000 44.491 44.491 28.11.2013 18.09.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.109 0.0000 1.0000 44.600 44.600 05.03.2014
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.022 0.0000 1.0000 45.622 45.622 09.06.2014
relizacja warrantów subskrypcyjnych 0.190 0.0000 1.0000 45.812 45.812 13.06.2014
relizacja warrantów subskrypcyjnych 0.414 0.0000 1.0000 46.227 46.227 22.07.2014
relizacja warrantów subskrypcyjnych 0.129 0.0000 1.0000 46.355 46.355 23.09.2014
relizacja warrantów subskrypcyjnych 0.127 0.0000 1.0000 46.482 46.482 27.01.2015
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.125 0.0000 1.0000 46.665 46.665 01.03.2016
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.058 0.0000 1.0000 46.723 46.723 04.05.2016
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.058 0.0000 1.0000 46.540 46.540 01.03.2016 07.12.2015
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.092 0.0000 1.0000 46.815 46.815 27.02.2018
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.014 0.0000 1.0000 46.829 46.829 11.06.2019
seria E - akcje imienne 23.12.2019 4.187 43.1700 1.0000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.035 0.0000 1.0000 46.864 46.864 13.01.2020
podwyższenie kapitału 4.187 0.0000 1.0000 51.051 51.051 17.01.2020
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN PTE SA 31.12.2018 2 879 184 5.640 2 879 184 5.640
Aviva OFE Aviva Santander 31.12.2018 4 647 982 9.100 4 647 982 9.100
Skarb Państwa 17.01.2020 36 842 988 72.170 36 842 988 72.170
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
18.07.2014 kupno insider 4 154 52,58 zł 16.7.2014 r.
18.07.2014 sprzedaż insider 200 24,14 zł 14.7.2014 r.
28.02.2014 kupno insider 1 461 22 zł 8.2.2013 r.