STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PHN


Kapitalizacja 580 678 062    
Kapitał akcyjny: 46 828 876.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 46 828 876 Ilość głosów: 46 828 876
5% akcji: 2 341 443.800 5% głosów: 2 341 443.800
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - subskrypcja prywatna 11.10.2011 3.884 0.0000 1.0000
zmiana firmy z Grupa PHN SA na Polski Holding Nieruchomości SA 0.000 0.0000 0.0000 25.04.2012
seria A - akcje założycielskie 25.03.2011 0.100 1.0000 1.0000 0.100 0.100 13.04.2011 13.02.2013
seria B - subskrypcja prywatna 39.900 52.7000 1.0000 40.000 40.000 15.07.2011 13.02.2013
seria D - subskrypcja prywatna 3.384 52.5700 1.0000 43.384 43.384 28.12.2011 13.02.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.107 0.0000 1.0000 44.491 44.491 28.11.2013 18.09.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.109 0.0000 1.0000 44.600 44.600 05.03.2014
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.022 0.0000 1.0000 45.622 45.622 09.06.2014
relizacja warrantów subskrypcyjnych 0.190 0.0000 1.0000 45.812 45.812 13.06.2014
relizacja warrantów subskrypcyjnych 0.414 0.0000 1.0000 46.227 46.227 22.07.2014
relizacja warrantów subskrypcyjnych 0.129 0.0000 1.0000 46.355 46.355 23.09.2014
relizacja warrantów subskrypcyjnych 0.127 0.0000 1.0000 46.482 46.482 27.01.2015
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.125 0.0000 1.0000 46.665 46.665 01.03.2016
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.058 0.0000 1.0000 46.723 46.723 04.05.2016
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.058 0.0000 1.0000 46.540 46.540 01.03.2016 07.12.2015
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.092 0.0000 1.0000 46.815 46.815 27.02.2018
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.014 0.0000 1.0000 46.829 46.829 11.06.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Nationale-Nederlanden PTE 31.12.2018 2 879 184 6.150 2 879 184 6.150
OFE Aviva Santander 31.12.2018 4 647 982 9.930 4 647 982 9.930
Skarb Państwa 23.04.2014 32 655 617 69.730 32 655 617 69.730
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
18.07.2014 kupno insider 4 154 52,58 zł 16.7.2014 r.
18.07.2014 sprzedaż insider 200 24,14 zł 14.7.2014 r.
28.02.2014 kupno insider 1 461 22 zł 8.2.2013 r.