STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GEM (GRUPAEMM)


Kapitalizacja 9 000 000    
Kapitał akcyjny: 10 000 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 100 000 000 Ilość głosów: 102 400 000
5% akcji: 5 000 000.000 5% głosów: 5 120 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 19.08.2010 2.400 0.0000 0.1000 2.400 0.240 21.12.2010
seria B - akcje założycielskie 19.08.2010 2.600 0.0000 0.1000 5.000 0.500 21.12.2010
seria C - subskrypcja prywatna 28.01.2011 3.000 1.5000 0.1000 8.000 0.800 29.04.2011
seria D - subskrypcja prywatna 28.01.2011 2.500 3.0000 0.1000 10.500 1.050 29.04.2011
seria E - subskrypcja prywatna 24.04.2012 7.500 0.3300 0.1000 18.000 1.800 28.08.2012
seria F - subskrypcja prywatna 20.08.2012 32.000 0.1000 0.1000 50.000 5.000 12.11.2012
zmiana firmy z Emmerson Capital SA na Grupa Emmerson SA 20.12.2012 0.000 0.0000 0.0000 16.01.2013
seria G - subskrypcja prywatna 18.04.2013 50.000 0.1000 0.1000 100.000 10.000 03.09.2013
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Emmerson Realty SA 03.09.2013 8 432 947 8.430 10 832 947 10.570
Emmerson Ltd. 29.06.2018 34 000 000 34.000 34 000 000 33.200
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
22.02.2012 sprzedaż insider 427 958 3 zł 17.2.2012 r.
09.01.2012 sprzedaż insider 978 280 3 zł 30.12.2011 r.
26.10.2011 kupno insider 200 000 nie ujawniono 19.10.2011 r.
26.10.2011 sprzedaż insider 223 518 nie ujawniono 19.10.2011 r.
29.09.2011 darowizna/zbycie członek RN 1 923 335 22.9.2011 r.
01.09.2011 sprzedaż członek RN 31 664 1 zł 25 sierpnia 2011 r.