STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SOL (SOLAR)


Kapitalizacja 12 630 000    
Kapitał akcyjny: 30 000 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 3 000 000 Ilość głosów: 3 000 000
5% akcji: 150 000.000 5% głosów: 150 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria B - Stanmax Ltd, Veraques Ltd, Wakon Investments Ltd 12.08.2011 280.000 0.1000 0.1000 300.000 30.000 26.08.2011
seria A-WL - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.04.2011 9.950 0.1000 0.1000 9.950 0.995 02.05.2011
seria A-SL - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.04.2011 4.975 0.1000 0.1000 14.925 1.493 02.05.2011
seria A-VL - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.04.2011 4.975 0.1000 0.1000 19.900 1.990 02.05.2011
seria A-NP - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.04.2011 0.050 0.1000 0.1000 19.950 1.995 02.05.2011
seria A-PM - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.04.2011 0.025 0.1000 0.1000 19.975 1.998 02.05.2011
seria A-BS - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.04.2011 0.025 0.1000 0.1000 20.000 2.000 02.05.2011
scalenie akcji 10:1 12.08.2011 0.000 0.0000 1.0000 30.000 30.000 26.08.2011
połączenie z Solar Dystrybucja sp. z o.o. 19.10.2015 0.000 0.0000 0.0000 01.12.2015
scalenie akcji 10:1 19.06.2019 0.000 0.0000 10.0000 3.000 30.000 30.08.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Solar Company SA 14.10.2019 6 300 0.210 6 300 2.150
Stanmax Co Ltd. 28.08.2012 449 750 14.990 449 750 15.020
Veraques Ltd. 28.08.2012 449 750 14.990 449 750 15.020
Wakon Investments Ltd. 28.08.2012 899 500 29.980 899 500 30.050