STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SOL (SOLAR)


Kapitalizacja 15 000 000    
Kapitał akcyjny: 30 000 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 30 000 000 Ilość głosów: 30 000 000
5% akcji: 1 500 000.000 5% głosów: 1 500 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria B - Stanmax Ltd, Veraques Ltd, Wakon Investments Ltd 12.08.2011 280.000 0.1000 0.1000 300.000 30.000 26.08.2011
seria A-WL - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.04.2011 9.950 0.1000 0.1000 9.950 0.995 02.05.2011
seria A-SL - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.04.2011 4.975 0.1000 0.1000 14.925 1.493 02.05.2011
seria A-VL - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.04.2011 4.975 0.1000 0.1000 19.900 1.990 02.05.2011
seria A-NP - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.04.2011 0.050 0.1000 0.1000 19.950 1.995 02.05.2011
seria A-PM - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.04.2011 0.025 0.1000 0.1000 19.975 1.998 02.05.2011
seria A-BS - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.04.2011 0.025 0.1000 0.1000 20.000 2.000 02.05.2011
scalenie akcji 10:1 12.08.2011 0.000 0.0000 1.0000 30.000 30.000 26.08.2011
połączenie z Solar Dystrybucja sp. z o.o. 19.10.2015 0.000 0.0000 0.0000 01.12.2015
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Veraques Ltd. 28.08.2012 4 497 500 14.990 4 497 500 14.990
Stanmax Co Ltd. 28.08.2012 4 497 500 14.990 4 497 500 14.990
Wakon Investments Ltd. 28.08.2012 8 995 000 29.980 8 995 000 29.980