STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IGT (IGORIA)


Kapitalizacja 8 120 000    
Kapitał akcyjny: 2 800 000.100    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 28 000 001 Ilość głosów: 28 000 001
5% akcji: 1 400 000.050 5% głosów: 1 400 000.050
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 22.03.2011 2.000 0.0000 0.1000 2.000 0.200 20.05.2011
seria B - subskrypcja prywatna 22.03.2011 8.000 0.0000 0.1000 10.000 1.000 27.07.2011
seria C - Wojciech Kuliński 10.01.2012 5.000 0.1000 0.1000
seria D - subskrypcja prywatna 28.12.2012 1.000 0.3000 0.1000 11.000 1.100 01.03.2013
seria E - akcje pracownicze 08.05.2014 3.000 0.1000 0.1000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 2.500 0.1000 0.1000 13.500 1.350 29.08.2013
relizacja warrantów subskrypcyjnych 2.500 0.0000 0.1000 16.000 1.600 17.12.2014
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.115 0.0000 0.1000 16.115 1.612 09.07.2015
realizacja warrantów subskrypcyjnych 2.885 0.0000 0.1000 19.000 1.900 13.05.2016
seria F - subskrypcja prywatna 31.12.2015 0.750 2.0000 0.1000
seria H - subskrypcja prywatna 27.12.2017 2.000 0.1000 0.1000
seria F - subskrypcja prywatna 28.12.2016 3.000 0.6000 0.1000 22.000 2.200 03.08.2018
seria G - subskrypcja prywatna 27.12.2017 3.000 0.7000 0.1000 25.000 2.500 03.08.2018
seria H - subskrypcja prywatna 18.06.2018 3.000 1.0000 0.1000 28.000 2.800 03.08.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
IQ Partners SA 05.02.2019 3 888 277 13.890 3 888 277 13.890
Krawczyk Dorota 13.08.2017 5 353 525 19.120 5 353 525 19.120
NVM Trading sp. z o.o. 14.02.2019 7 000 000 25.000 7 000 000 25.000
IgoriaX LPP 04.12.2018 7 850 310 28.040 7 850 310 28.040
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
16.04.2019 kupno podmiot związany z członkiem zarządu 51 800 0,56 zł za akcję 12.04.2019
19.02.2019 inne insider Raport bieżący nr 14/2019
15.02.2019 sprzedaż podmiot blisko związany z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 200 000 0,78 zł za akcję 14.02.2019
08.02.2019 kupno podmiot blisko związany z prezesem zarządu 6 500 0,71 zł za akcję 05.02.2019
07.02.2019 inne insider Raport bieżący nr 9/2019
07.02.2019 kupno podmiot związany z osobą pełniąca funkcje zarządcze 800 000 0,78 zł za akcję 05.02.2019
06.02.2019 sprzedaż podmiot związany z osoba pełniaca obowiązki zarządcze 500 000 0,78 zł za akcję 05.02.2019
28.01.2019 kupno podmiot związany z prezesem zarządu 5 500 0,67 PLN za akcję 2019-01-23
28.01.2019 kupno podmiot związany z prezesem zarządu 3 150 0,64 PLN za akcję 2019-01-25
21.01.2019 kupno podmiot blisko związany z prezesem zarządu 15 920 0,63 zł za akcję 16.01.2019