STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

7FT (7FIT)


Kapitalizacja 4 373 700    
Kapitał akcyjny: 179 250.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 1 792 500 Ilość głosów: 2 792 500
5% akcji: 89 625.000 5% głosów: 139 625.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 11.07.2011 1.000 0.1000 0.1000 1.000 0.100 02.09.2011
seria B - subskrypcja prywatna 23.11.2011 0.250 0.1000 0.1000 1.250 0.125 01.03.2012
seria C - subskrypcja prywatna 23.11.2011 0.313 0.1000 0.1000 1.563 0.156 01.03.2012
seria D - subskrypcja prywatna 23.11.2011 0.230 2.2000 0.1000 1.793 0.179 01.03.2012
zmiana firmy z Triceps.pl SA na 7FIT SA 08.07.2016 0.000 0.0000 0.0000 20.01.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Gajos Wiesław 22.07.2019 141 851 7.910 141 851 5.080
Wasilewski Michał 19.08.2015 1 161 260 64.780 2 161 260 77.390