STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QRT (QUART)


Kapitalizacja 20 399 700    
Kapitał akcyjny: 12 830 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 12 830 000 Ilość głosów: 23 060 000
5% akcji: 641 500.000 5% głosów: 1 153 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 20.08.2008 11.000 1.0000 1.0000 11.000 11.000 02.03.2009
seria C - subskrypcja prywatna 04.10.2011 0.330 3.0000 1.0000 11.330 11.330 24.11.2011
seria B - wydzielenie serii z akcji serii A 04.10.2011 0.000 0.0000 1.0000 24.11.2011
seria D - przejęcie WFMiUPS Spomasz SA 16.12.2011 1.500 3.0000 1.0000 12.830 12.830 15.06.2012 08.02.2012
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Marcinkowska Anna 21.02.2012 1 500 000 11.690 1 500 000 6.500
Kruszyński Przemysław 13.01.2012 5 440 000 42.400 10 880 000 47.180
Jędrzejczyk Roman 10.07.2012 5 523 546 43.050 10 313 546 44.720
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
06.10.2016 kupno podmiot związany z członkiem rady nadzorczej Przemysławem Kruszyńskim 108 008 1,99-2,65 zł za akcję 03-04 września 2016
13.08.2014 kupno insider 59 334 2,85 zł 11.8.2014 r.
21.07.2014 kupno insider 43 566 2,99 zł 14.7.2014 r.
06.06.2014 darowizna/zbycie prezes 60 000 4.6.2014 r.
12.07.2012 kupno Roman Jedrzejczy, członek RN 83 546 3,65 zł 28.6.2012 r. i 10.7.2012 r.