STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

GTK (GEOTREKK)


Kapitalizacja 1 185 050    
Kapitał akcyjny: 2 962 624.900    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 29 626 249 Ilość głosów: 29 626 249
5% akcji: 1 481 312.450 5% głosów: 1 481 312.450
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 27.04.2011 15.699 0.1000 0.1000 15.699 1.570 06.07.2011
seria B - subskrypcja prywatna 15.07.2011 0.923 0.0000 0.1000 16.623 1.662 31.01.2012
zmiana firmy z PlayMakers SA na A'Vista Ventures SA 25.02.2014 0.000 0.0000 0.0000
seria C - subskrypcja prywatna 29.06.2012 3.254 0.0000 0.1000 19.876 1.988 15.01.2013
seria D - subskrypcja prywatna 25.02.2014 3.250 0.0000 0.1000 23.126 2.313 16.09.2014
seria E - subskrypcja prywatna 31.07.2015 2.500 0.0000 0.1000
zmiana firmy z PlayMakers SA na Geotrekk SA 29.12.2015 0.000 0.0000 0.0000 27.01.2016
seria E - subskrypcja prywatna 27.04.2016 5.500 0.1000 0.1000 28.626 2.863 08.12.2016
seria G - subskrypcja prywatna 20.03.2017 1.000 0.1000 0.1000
seria F - subskrypcja prywatna 31.10.2016 1.000 0.1000 0.1000 29.626 2.963 12.05.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Apollo Capital ASI SA 31.10.2014 2 495 601 8.420 2 495 601 8.420
IT & Investment sp. z o.o. 25.10.2016 2 500 000 8.000 2 500 000 8.000
WBA Investment sp. z o.o. 15.03.2016 5 422 842 18.300 5 422 842 18.300
Białoskórski, Bogusław Tomasz 26.01.2018 6 560 342 22.140 6 560 342 22.140
Niewiadomski Leszek 11.09.2019 11 294 254 38.120 11 294 254 38.120