STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PKN (PKNORLEN)


Kapitalizacja 22 677 134 414    
Kapitał akcyjny: 534 636 326.250    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 427 709 061 Ilość głosów: 427 709 061
5% akcji: 21 385 453.050 5% głosów: 21 385 453.050
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w Petrochemia Płock SA 29.06.1993 42.000 0.0000 10.0000 42.000 420.000 15.10.1999 01.07.1993 26.11.1999
seria B - Nafta Polska SA (aport: akcje Rafinerii Trzebinia) 27.10.1997 0.871 0.0000 10.0000 42.871 428.714 15.10.1999 22.12.1997 26.11.1999
split 1:8 19.05.1999 0.000 0.0000 1.2500 342.971 428.714 20.05.1999
seria C - zamienna: akcjonariusze CPN SA 19.05.1999 77.206 0.0000 1.2500 420.177 525.221 15.10.1999 20.05.1999 26.11.1999
zmiana firmy z Petrochemia Płock SA na Polski Koncern Naftowy SA 19.05.1999 0.000 0.0000 0.0000 20.05.1999
seria D - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) 15.05.2000 11.345 20.3000 1.2500 14.07.2000
seria E - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) 24.06.2003 3.867 0.0000 1.2500
seria F - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) 24.06.2003 3.867 0.0000 1.2500
seria G - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) 24.06.2003 3.867 0.0000 1.2500
seria H - za obligacje zamienne (oferta menedżerska) 24.06.2003 1.000 1.2500 1.2500
konwersja obligacji na akcje serii D 7.532 20.3000 1.2500 427.709 534.636 20.11.2003 10.12.2003
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Aviva OFE Aviva Santander 31.12.2018 27 438 141 6.410 27 438 141 6.410
NN OFE 14.06.2019 32 544 000 7.610 32 544 000 7.610
Skarb Państwa 16.07.2009 117 710 196 27.520 117 710 196 27.520
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
01.07.2016 kupno PKO BP 192 455 po średniej cenie 69,22 PLN 30 czerwca 2016
01.07.2016 sprzedaż PKO BP 191 655 po średniej cenie 69,15 PLN za akcję 30 czerwca 2016
29.06.2016 kupno PKO BP 2 500 po średniej cenie 69,76 PLN za akcję 28 czerwca 2016
29.06.2016 sprzedaż PKO BP 2 500 po średniej cenie 69,91 PLN za akcję 28 czerwca 2016
28.06.2016 kupno PKO BP 1 800 po średniej cenie 69,33 PLN za akcję 27 czerwca 2016
28.06.2016 sprzedaż PKO BP 2 700 po średniej cenie 69,45 PLN za akcję 27 czerwca 2016
27.06.2016 sprzedaż PKO BP 1 300 po średniej cenie 69,30 PLN za akcję 24 czerwca 2016
27.06.2016 kupno PKO BP 1 300 po średniej cenie 66,52 PLN za akcję 24 czerwca 2016
24.06.2016 sprzedaż PKO BP 1 100 po średniej cenie 70,02 PLN za akcję 23 czerwca 2016
24.06.2016 kupno PKO BP 1 100 po średniej cenie 70,02 PLN za akcję 23 czerwca 2016