STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TOR (TORPOL)


Kapitalizacja 152 520 800    
Kapitał akcyjny: 4 594 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 22 970 000 Ilość głosów: 22 970 000
5% akcji: 1 148 500.000 5% głosów: 1 148 500.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
połączenie z Torpol MS sp. z o.o. 07.10.2013 0.000 0.0000 0.0000 31.12.2013
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 15.570 0.2000 0.2000 15.570 3.114 13.06.2014 02.01.2012 08.07.2014
seria B - subskrypcja publiczna 27.06.2012 7.400 8.0000 0.2000 22.970 22.970 13.06.2014 22.08.2014 05.09.2014
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN Investment Partners TFI SA 16.07.2018 1 886 071 8.210 1 886 071 8.210
PKO TFI SA 27.07.2018 2 019 209 8.790 2 019 209 8.790
NN OFE 31.12.2018 2 038 794 8.870 2 038 794 8.870
Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. 08.07.2014 8 728 600 38.000 8 728 600 38.000