STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KKH (KKHERBAL)


Kapitalizacja 1 999 544    
Kapitał akcyjny: 740 571.800    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 7 405 718 Ilość głosów: 7 405 718
5% akcji: 370 285.900 5% głosów: 370 285.900
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 07.09.2011 1.400 0.1000 0.1000 2.000 0.200 25.10.2011
seria C - subskrypcja prywatna 14.11.2011 0.179 1.2000 0.1000 2.179 0.218 12.06.2012
seria E - subskrypcja prywatna 1.450 0.0000 0.1000 4.256 0.426 18.12.2014
seria D - prawo poboru 3:2 0.627 0.3900 0.1000 2.806 0.281
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 07.09.2011 0.600 0.1000 0.1000 0.600 0.060 25.10.2011
seria F - subskrypcja prywatna 05.01.2017 3.150 0.1300 0.1000 7.406 0.741 12.04.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Kuciaba Daniel 17.01.2018 372 131 5.020 372 131 5.020
Dudek Artur 25.06.2020 559 702 7.560 559 702 7.560
Miłaszewski Mateusz 25.06.2020 1 189 900 16.070 1 189 900 16.070
Miłaszewski Krzysztof 03.01.2019 1 750 000 23.630 1 750 000 23.630
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
04.01.2019 kupno prezes zarządu 400 000 0,12 zł za akcję 03.01.2018
22.02.2017 inne Krzysztof Miłaszewski 1 350 000 0,13 zł za akcję 21.02.2017