STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KKH (KKHERBAL)


Kapitalizacja 2 147 658    
Kapitał akcyjny: 740 571.800    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 7 405 718 Ilość głosów: 7 405 718
5% akcji: 370 285.900 5% głosów: 370 285.900
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 07.09.2011 1.400 0.1000 0.1000 2.000 0.200 25.10.2011
seria C - subskrypcja prywatna 14.11.2011 0.179 1.2000 0.1000 2.179 0.218 12.06.2012
seria E - subskrypcja prywatna 1.450 0.0000 0.1000 4.256 0.426 18.12.2014
seria D - prawo poboru 3:2 0.627 0.3900 0.1000 2.806 0.281
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 07.09.2011 0.600 0.1000 0.1000 0.600 0.060 25.10.2011
seria F - subskrypcja prywatna 05.01.2017 3.150 0.1300 0.1000 7.406 0.741 12.04.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Cetera Grzegorz 02.06.2020 371 044 5.010 371 044 5.010
Kuciaba Daniel 17.01.2018 372 131 5.020 372 131 5.020
Dudek Artur 25.06.2020 559 702 7.560 559 702 7.560
Miłaszewski Mateusz 25.06.2020 1 189 900 16.070 1 189 900 16.070
Miłaszewski Krzysztof 03.01.2019 1 750 000 23.630 1 750 000 23.630
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
04.01.2019 kupno prezes zarządu 400 000 0,12 zł za akcję 03.01.2018
22.02.2017 inne Krzysztof Miłaszewski 1 350 000 0,13 zł za akcję 21.02.2017