STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MRG (MERLINGRP)


Kapitalizacja 29 626 108    
Kapitał akcyjny: 8 977 608.500    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 89 776 085 Ilość głosów: 90 699 304
5% akcji: 4 488 804.250 5% głosów: 4 534 965.200
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 07.10.2011 1.000 0.1 0.1 1.000 0.100 28.11.2011
seria B - subskrypcja prywatna 15.02.2012 0.350 7.0 0.1 1.350 0.135 23.05.2012
seria D - oferta menedżerska 08.01.2013 0.135 0.1 0.1
zmiana firmy z AdMassive SA na AdMassive Group SA 08.01.2013 0.000 0.0 0.0
seria C - subskrypcja prywatna 08.01.2013 0.110 10.0 0.1 1.460 0.146 06.05.2013
zmiana firmy z AdMassive SA na Merlin Group SA 22.11.2016 0.000 0.0 0.0 14.03.2017
seria D - subskrypcja prywatna 22.11.2016 40.000 0.5 0.1 41.460 4.146 14.03.2017
seria E - prawo poboru 1:4,146 22.11.2016 9.875 0.5 0.1 51.335 5.134 21.04.2017
seria F - subskrypcja prywatna 21.04.2017 3.500 0.5 0.1 54.835 5.484 28.04.2017
seria G - subskrypcja prywatna 28.04.2017 6.321 0.8 0.1 61.156 6.116 04.10.2017
seria H - subskrypcja prywatna 06.07.2017 13.820 0.0 0.1 74.976 7.498 06.10.2017
seria I - subskrypcja prywatna 03.11.2017 14.800 0.0 0.1 89.776 8.978 21.11.2017
seria J - subskrypcja prywatna 29.03.2018 20.000 0.1 0.1
seria K - subskrypcja prywatna 29.03.2018 10.000 0.3 0.1
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Topmall AG 27.03.2017 7 456 341 8.310 7 456 341 8.220
Copernicus Capital TFI SA 06.10.2017 13 820 000 15.390 13 820 000 15.240
Fryda Marcin 12.12.2018 14 505 305 16.160 14 505 305 15.990
ATP FIZ AN 12.12.2018 50 256 585 55.980 50 256 585 55.410
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
13.12.2018 inne insider Raport bieżący nr 30/2018
13.12.2018 inne Marcin Fryda 4 380 000 0,10 zł za sztukę 12.12.2018
28.08.2018 kupno Marcin Fryda 3 537 562 28.08.2018
17.04.2018 inne insider Raport bieżący nr 6/2018
17.04.2018 kupno Łukasz Szczepański 20 082 474 0,0099 zł 13 kwietnia 2018
17.04.2018 sprzedaż Łukasz Szczepański 13 000 000 0,01 zł 13 kwiretnia 2018