STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KDM (KDMSHIPING)


Kapitalizacja 13 014 400    
Kapitał akcyjny: 92 960.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 9 296 000 Ilość głosów: 9 296 000
5% akcji: 464 800.000 5% głosów: 464 800.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
dotychczasowe emisje 6.500 0.0100 0.0100 6.500 0.065
nowa emisja 0.796 32.4000 0.0100 7.296 0.073 09.08.2012
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
TFI PZU SA 30.06.2018 926 651 9.970 926 651 9.970
Denhold Management Ltd. 16.11.2016 1 197 321 12.880 1 197 321 12.880
KM Management Ltd. 16.11.2016 5 100 000 54.000 5 100 000 54.000