STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PIG (PLANETINN)


Kapitalizacja 340 084    
Kapitał akcyjny: 566 806.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 5 668 060 Ilość głosów: 7 668 060
5% akcji: 283 403.000 5% głosów: 383 403.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 24.10.2011 2.000 0.1000 0.1000 2.000 0.200 30.12.2011
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 24.10.2011 1.000 0.1000 0.1000 3.000 0.300 30.12.2011
seria C - prawo poboru 2:1 08.10.2013 0.418 0.5100 0.1000 3.418 3.418 03.07.2014
seria D - Conspole Holdings Ltd. 27.05.2014 1.125 0.5100 0.1000 4.543 0.454 17.09.2014
scalenie akcji 20:1 07.09.2015 0.000 0.0000 2.0000
renumeracja akcji: seria A1 07.09.2015 0.000 2.0000 2.0000
zmiana firmy z Planet Soft SA na Planet Innovation Group SA 15.07.2015 0.000 0.0000 0.0000 18.02.2016
seria E - Conspole Holdings Ltd. 22.07.2014 1.125 0.5100 0.1000 5.668 0.567 27.10.2014
seria F - subskrypcja prywatna 07.09.2015 0.000 0.1000 0.1000 5.668 0.567 18.02.2016
seria G - subskrypcja prywatna 30.06.2017 3.000 0.0000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Conspole Holdings Ltd. 27.10.2014 4 250 015 74.980 4 250 015 55.420
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
03.06.2013 sprzedaż insider 32 000 2,15 zł 1.6.2013 r.
11.01.2013 kupno Alkor Trade 10 000 1,03 zł 2-8.1.2013 r.
06.11.2012 kupno insider 9 168 1,38 - 1,87 zł 30.10.2012 r.
19.10.2012 kupno Robert Krassowski 32 000 1,35 - 1,4 zł 15-18.10.2012 r.
04.10.2012 sprzedaż Alkor Trade sp. z o.o. 66 500 1,80 zł 1.10.2012 r.