STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BRA (BRASTER)


Kapitalizacja 12 554 938    
Kapitał akcyjny: 958 392.200    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 9 583 922 Ilość głosów: 9 583 922
5% akcji: 479 196.100 5% głosów: 479 196.100
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria D - oferta menedżerska 22.02.2013 0.148 0.1000 0.1000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.012 0.0000 0.1000 3.015 0.301 27.11.2014
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 02.12.2011 1.425 0.1000 0.1000 1.425 0.143 13.12.2011 24.06.2015
seria B - subskrypcja prywatna 24.04.2012 1.047 10.0000 0.1000 2.472 0.247 05.06.2012 24.06.2015
seria C - Grehen sp. z o.o. 22.02.2013 0.030 10.0000 0.1000 2.502 0.250 05.04.2013 24.06.2015
seria E - subskrypcja prywatna 14.04.2014 0.500 13.0000 0.1000 3.002 0.300 15.05.2014 24.06.2015
seria F - subskrypcja publiczna 23.06.2014 2.600 15.0000 0.1000 5.615 0.561 09.06.2015 24.06.2015
seria G - subskrypcja prywatna 24.05.2016 0.240 0.0000 0.1000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.048 0.0000 0.1000 5.663 0.566 16.05.2016
seria H - subskrypcja prywatna 24.05.2016 0.506 15.0000 0.1000 6.674 0.667 15.07.2016
podwyższenie kapitału 0.506 0.0000 0.1000 6.169 0.617 29.06.2016 29.07.2016
seria I - subskrypcja otwarta 20.04.2017 3.000 13.5000 0.1000 9.169 0.917 11.08.2017
seria J - subskrypcja prywatna 03.07.2018 0.400 7.6200 0.1000
seria K - subskrypcja prywatna 08.01.2019 23.077 0.0000 0.1000
seria L 03.07.2019 0.311 0.0000 0.1000 9.380 0.938
seria L 17.07.2019 0.204 0.0000 0.1000 9.584 0.958
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
15.03.2019 kupno osoba związana z członkiem RN 4 000 3,08 zł za akcję 12.03.2019
14.03.2019 kupno osoba związana z członkiem RN 56 96,04 zł za akcję 11.03.2019
13.03.2019 kupno osoba związana z członkiem RN 50 95,68 zł za akcję 08.03.2019
12.03.2019 kupno osoba blisko związana z członkiem RN 216 98,31 zł za akcję 07.03.2019
12.03.2019 kupno członek RN 3 813 3,46 zł za akcję 07.03.2019
12.03.2019 sprzedaż członek RN 4 890 3,55 zł za akcję 08.03.2019
12.03.2019 sprzedaż osoba blisko związana z członkiem RN 43 337 3,04 zł za akcję 07.03.2019
12.03.2019 sprzedaż członek RN 4 132 3,74 zł za akcję 07.03.2019
12.03.2019 kupno członek RN 5 178 3,37 zł za akcję 08.03.2019
11.03.2019 inne prezes zarządu 150 000 3,22 zł za akcję 08.03.2019