STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CTF (CENTURION)


Kapitalizacja 261 237 861    
Kapitał akcyjny: 8 707 928.700    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 87 079 287 Ilość głosów: 87 079 287
5% akcji: 4 353 964.350 5% głosów: 4 353 964.350
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 20.04.2011 1.600 0.0000 0.1000 1.600 0.160 23.09.2011
seria B - Venture IncubatorSA, Patryk Cebula 19.05.2011 3.000 0.1000 0.1000 4.600 0.460 23.09.2011
seria C - subskrypcja prywatna 13.10.2011 0.500 0.6000 0.1000 5.100 0.510 19.06.2012
seria E - subskrypcja prywatna 23.09.2013 30.000 0.1000 0.1000
zmiana firmy z SterGames SA na Centurion Finance SA 10.04.2013 0.000 0.0000 0.0000 06.11.2013
seria D - prawo poboru 1:1 10.04.2013 5.100 0.1000 0.1000
seria D - prawo poboru 1:19 01.07.2015 81.979 0.1000 0.1000 87.079 8.708 19.01.2016
zmiana firmy z Centurion Finance SA na Centurion Finance ASI SA 28.06.2019 0.000 0.0000 0.0000 28.10.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Boszko Joanna 31.03.2017 61 775 270 70.940 61 775 270 70.940
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
13.02.2014 kupno insider 9 000 0,17 zł 15.4.2013 r.
13.02.2014 sprzedaż insider 9 000 0,19 zł 22.4.2013 r.
18.04.2013 sprzedaż insider 25 000 0,3 zł 24.1.2013 r.