STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

UNT (UNIMOT)


Kapitalizacja 142 232 142    
Kapitał akcyjny: 8 197 818.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 8 197 818 Ilość głosów: 8 547 818
5% akcji: 409 890.900 5% głosów: 427 390.900
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 14.01.2011 0.100 0.0000 1.0000 0.100 0.100 29.03.2011
seria B - subskrypcja prywatna 30.06.2011 0.600 0.0000 1.0000 0.700 0.700 12.08.2011
zmiana firmy z Unimot Gaz SA na Unimot SA 27.06.2014 0.000 0.0000 0.0000 17.09.2014
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.600 0.0000 1.0000 5.832 5.832 30.10.2014 07.03.2017
seria K - subskrypcja prywatna 18.05.2017 0.166 19.5000 1.0000 8.198 8.198 09.11.2017
seria C - subskrypcja prywatna 30.06.2011 2.400 0.0000 1.0000 3.100 3.100 01.01.2017 12.08.2011 07.03.2017
seria D - subskrypcja prywatna 27.04.2012 0.104 0.0000 1.0000 3.204 3.204 01.01.2017 30.07.2012 07.03.2017
seria E - subskrypcja prywatna 16.01.2014 0.400 5.3100 1.0000 01.01.2017
seria F - subskrypcja prywatna 16.01.2014 0.400 5.3100 1.0000 01.01.2017
seria G - subskrypcja prywatna 16.01.2014 0.400 5.3100 1.0000 01.01.2017
seria H - subskrypcja prywatna 16.01.2014 0.400 5.3100 1.0000 01.01.2017
seria I - Unimot Express sp. z o.o. 07.10.2014 1.028 13.7800 1.0000 4.232 4.232 01.01.2017 30.10.2014
seria J - subskrypcja publiczna 29.09.2015 2.200 45.0000 1.0000 8.032 8.032 01.01.2017 07.03.2017 17.03.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Zemadon Ltd. 04.09.2018 1 602 411 19.550 1 952 411 22.840
Unimot Express sp. z o.o. 05.09.2018 3 573 361 43.590 3 573 361 41.800
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
16.04.2019 kupno osoba związana z członkiem RN 1 300 14,70 zł za akcję 12.04.2019
11.04.2019 kupno wiceprezes zarządu 2 500 14,50 PLN za akcję 10.04.2019 r.
02.04.2019 kupno wiceprezes zarządu 3 800 13,18 zł za akcję 01.04.2019
09.01.2019 kupno wiceprezes zarządu 2 250 8,20 zł za akcję 08.01.2019
27.11.2018 kupno Unimot Express 1 000 8,90 zł za akcję 26.11.2018
26.11.2018 kupno Unimot Express 1 000 9,10 zł za akcję 23.11.2018
23.11.2018 kupno Unimot Express 680 8,99 zł za akcję 22.11.2018
22.11.2018 inne insider Raport bieżący nr 80/2018
22.11.2018 kupno Unimot Express 973 8,39 zł za akcję 21.11.2018
21.11.2018 inne insider Raport bieżący nr 78/2018