STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

UNT (UNIMOT)


Kapitalizacja 344 308 356    
Kapitał akcyjny: 8 197 818.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 8 197 818 Ilość głosów: 8 547 818
5% akcji: 409 890.900 5% głosów: 427 390.900
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 14.01.2011 0.100 0.0000 1.0000 0.100 0.100 29.03.2011
seria B - subskrypcja prywatna 30.06.2011 0.600 0.0000 1.0000 0.700 0.700 12.08.2011
zmiana firmy z Unimot Gaz SA na Unimot SA 27.06.2014 0.000 0.0000 0.0000 17.09.2014
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.600 0.0000 1.0000 5.832 5.832 30.10.2014 07.03.2017
seria K - subskrypcja prywatna 18.05.2017 0.166 19.5000 1.0000 8.198 8.198 09.11.2017
seria C - subskrypcja prywatna 30.06.2011 2.400 0.0000 1.0000 3.100 3.100 01.01.2017 12.08.2011 07.03.2017
seria D - subskrypcja prywatna 27.04.2012 0.104 0.0000 1.0000 3.204 3.204 01.01.2017 30.07.2012 07.03.2017
seria E - subskrypcja prywatna 16.01.2014 0.400 5.3100 1.0000 01.01.2017
seria F - subskrypcja prywatna 16.01.2014 0.400 5.3100 1.0000 01.01.2017
seria G - subskrypcja prywatna 16.01.2014 0.400 5.3100 1.0000 01.01.2017
seria H - subskrypcja prywatna 16.01.2014 0.400 5.3100 1.0000 01.01.2017
seria I - Unimot Express sp. z o.o. 07.10.2014 1.028 13.7800 1.0000 4.232 4.232 01.01.2017 30.10.2014
seria J - subskrypcja publiczna 29.09.2015 2.200 45.0000 1.0000 8.032 8.032 01.01.2017 07.03.2017 17.03.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Zemadon Ltd. 03.06.2020 1 616 661 19.720 1 616 661 18.910
Unimot Express sp. z o.o. 03.06.2020 3 593 625 43.840 3 593 625 42.040
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
21.06.2019 kupno osoba związana z członkiem RN 1 500 16,30 zł za akcję 19.06.2019
16.04.2019 kupno osoba związana z członkiem RN 1 300 14,70 zł za akcję 12.04.2019
11.04.2019 kupno wiceprezes zarządu 2 500 14,50 PLN za akcję 10.04.2019 r.
02.04.2019 kupno wiceprezes zarządu 3 800 13,18 zł za akcję 01.04.2019
09.01.2019 kupno wiceprezes zarządu 2 250 8,20 zł za akcję 08.01.2019
27.11.2018 kupno Unimot Express 1 000 8,90 zł za akcję 26.11.2018
26.11.2018 kupno Unimot Express 1 000 9,10 zł za akcję 23.11.2018
23.11.2018 kupno Unimot Express 680 8,99 zł za akcję 22.11.2018
22.11.2018 kupno Unimot Express 973 8,39 zł za akcję 21.11.2018
22.11.2018 inne insider Raport bieżący nr 80/2018