STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TLX (TALEX)


Kapitalizacja 34 801 067    
Kapitał akcyjny: 3 000 092.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 3 000 092 Ilość głosów: 3 408 092
5% akcji: 150 004.600 5% głosów: 170 404.600
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 02.03.1998 0.102 0.0000 1.0000 0.102 0.102 30.08.2000 09.04.1998
seria B - kapitał zapasowy na akcyjny 08.05.1998 0.849 1.0000 1.0000 02.08.2000 10.06.1998
seria C - prawo poboru 08.05.1998 0.450 1.0000 1.0000 1.401 1.401 02.08.2000 10.06.1998 20.11.2000
seria D - kapitał zapasowy na akcyjny 16.06.1998 0.889 1.0000 1.0000 2.290 2.290 02.08.2000 21.09.1998
seria E - subskrypcja publiczna 21.09.2000 0.710 29.0000 1.0000 3.000 3.000 02.08.2000 17.10.2000 20.11.2000
połączenie z Zachodnie Systemy Informatyczne sp. z o.o. 0.000 0.0000 0.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Familiar SA SICAF-SIF 11.05.2016 190 822 6.360 190 822 5.600
Gocałek Janusz 16.05.2011 756 556 25.220 892 556 26.190
Rózga Andrzej 16.05.2011 756 556 25.220 892 556 26.190
Klauziński Jacek 16.05.2011 756 556 25.220 892 556 26.190