STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LGT (LGTRADE)


Kapitalizacja 3 155 686    
Kapitał akcyjny: 500 902.500    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 5 009 025 Ilość głosów: 8 269 415
5% akcji: 250 451.250 5% głosów: 413 470.750
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 12.10.2012 3.260 0.1000 0.1000 3.260 0.326 05.04.2013 26.10.2012
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 12.10.2012 0.747 0.1000 0.1000 4.007 0.401 05.04.2013 26.10.2012
seria C - subskrypcja prywatna 05.11.2012 1.002 0.7000 0.1000 5.009 0.501 10.05.2013
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Wudarzewski Włodzimierz 05.04.2013 944 230 18.850 1 888 460 22.830
Szlachcic Michał 13.02.2015 951 373 18.990 1 895 603 22.920
Wudarzewska Marta 05.04.2013 1 273 230 25.410 2 546 460 30.790