STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARI


Kapitalizacja 6 549 173    
Kapitał akcyjny: 2 425 619.700    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 24 256 197 Ilość głosów: 24 256 197
5% akcji: 1 212 809.850 5% głosów: 1 212 809.850
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - subskrypcja prywatna 12.06.2012 1.027 0.5000 0.1000 5.171 0.517 29.11.2012
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 15.11.2011 3.794 0.1000 0.1000 3.794 0.379 28.12.2011
seria B - subskrypcja prywatna 12.06.2012 0.350 0.1000 0.1000 4.144 0.414 29.11.2012
seria D - subskrypcja prywatna 26.08.2015 2.400 0.0000 0.1000 7.571 0.757 21.10.2015
seria G - subskrypcja prywatna 29.06.2018 5.000 0.0000 0.1000
seria E - subskrypcja prywatna 25.05.2017 0.800 0.2500 0.1000 8.371 0.837 29.01.2019
seria F - subskrypcja prywatna 29.06.2018 15.885 0.0000 0.1000 24.256 2.426 27.05.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Gawryszczak Szymon 27.05.2019 2 641 553 10.000 2 641 553 18.000
INC SA 27.05.2019 7 404 187 30.520 7 404 187 30.520
Venture Inc SA 27.05.2019 12 203 441 50.000 12 203 441 50.000
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
04.10.2018 inne insider Raport bieżący nr 8/2018
03.10.2018 inne insider Raport bieżący nr 7/2018
06.06.2017 inne Venture Inc. 400 000 0,25 zł za akcję 05.06.2017
13.02.2014 sprzedaż insider 35 000 0,26 - 0,19 zł 19.2 - 30.8.2013 r.
13.02.2014 kupno insider 35 000 0,18 - 0,24 zł 18.2 - 28.8.2014
13.02.2014 sprzedaż insider 1 000 0,48 zł 12.12.2013 r.