STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PRO (PROMISE)


Kapitalizacja 58 909 022    
Kapitał akcyjny: 998 458.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 9 984 580 Ilość głosów: 11 484 580
5% akcji: 499 229.000 5% głosów: 574 229.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 24.06.2010 0.100 2.5000 2.5000 0.100 0.250 18.01.2011
split 1:25 12.04.2012 0.000 0.0000 0.1000 7.500 0.750 14.06.2012
podział akcji serii A na serie A1 i A2 12.04.2012 0.000 0.0000 0.1000 14.06.2012
seria C - subskrypcja prywatna 12.04.2012 0.000 0.0000 0.1000
seria D - subskrypcja prywatna 12.04.2012 0.000 0.0000 0.1000
seria E - subskrypcja prywatna 19.07.2012 0.576 0.0000 0.1000 8.076 0.808 18.12.2012
seria B - subskrypcja prywatna 01.06.2011 0.200 0.0000 2.5000 0.300 0.750 19.07.2013 07.03.2012
seria F - subskrypcja prywatna 19.07.2012 0.100 4.5000 0.1000 8.176 0.818 17.09.2013 28.11.2012
seria G - subskrypcja prywatna 28.10.2013 0.240 0.0000 0.1000
seria J - oferta menedżerska 11.03.2015 1.080 0.1000 0.1000
seria H - oferta menedżerska 11.03.2015 0.270 0.1000 0.1000
seria I - oferta menedżerska 11.03.2015 0.900 0.1000 0.1000
seria K - subskrypcja prywatna 11.03.2015 0.212 0.1000 0.1000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.900 0.0000 0.1000 9.211 0.921 21.04.2016
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.240 0.0000 0.1000 9.451 0.945 21.04.2016
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.135 0.0000 0.1000 8.311 0.831 21.04.2016
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.300 0.0000 0.1000 9.757 0.976 05.12.2016
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.360 0.0000 0.1000 10.111 1.012 05.12.2016
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.390 0.0000 0.1000 10.501 1.050 18.06.2018
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1.088 0.0000 0.1000 11.589 1.159 29.05.2019
seria L - oferta menedżerska 27.09.2019 0.240 0.1000 0.1000
obniżenie kapitału 27.06.2019 -1.604 0.0000 0.1000 9.985 0.998 27.09.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Bator Tomasz 21.09.2016 1 864 312 18.670 1 864 312 16.230
Paszczyk Piotr 21.09.2016 1 880 000 18.830 3 880 000 33.780
Piotr Paszczyk sp. z o.o. 30.06.2016 4 366 225 43.730 4 366 225 38.020
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
02.01.2020 inne przewodniczący RN 2 000 0,10 PLN za akcję 2019-12-30
30.12.2019 inne Adam Car, członek RN 2 000 0,10 zł za akcję 30.12.2019
14.10.2019 inne insider Raport bieżący nr 16/2019
08.11.2018 inne Tomasz Maria Bator 640 000 0,10 zł za akcję 08.11.2018
18.10.2013 kupno insider 7 414 2,84 zł