STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RFK (RAFAKO)


Kapitalizacja 141 194 654    
Kapitał akcyjny: 254 863 996.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 127 431 998 Ilość głosów: 127 431 998
5% akcji: 6 371 599.900 5% głosów: 6 371 599.900
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
serie A-E - przekształcenie PP w sp.akc. 12.01.1993 1.500 0.0000 8.0000 1.500 12.000 03.12.1993 12.02.1993 07.03.1994
split 1:4 30.04.1994 0.000 0.0000 2.0000 6.000 12.000 14.07.1994 14.07.1994
seria F - akcje dywidendowe (1 za 2) 30.04.1994 3.000 2.0000 2.0000 27.10.1994 24.03.1995 04.08.1995
seria G - prawo poboru 3:1 30.04.1994 0.330 12.0000 2.0000 9.330 18.660 27.10.1994 24.03.1995 04.08.1995
seria H - Elektrim SA 30.06.1997 8.070 11.2500 2.0000 17.400 34.800 30.10.1997 10.12.1997 23.03.1998
seria J - subskrypcja publiczna 24.03.2014 15.332 6.1000 2.0000 84.932 169.864 08.09.2015 21.09.2015
seria I - prawo poboru 1:3 23.01.2007 52.200 2.0000 2.0000 69.600 139.200 08.03.2007 24.05.2007
seria K - prawo poboru 1,998:1 12.09.2017 42.500 4.0000 2.0000 127.432 254.864 22.12.2017 18.01.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 31.12.2018 12 091 050 9.480 12 091 050 9.480
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 22.12.2017 12 615 769 9.900 12 615 769 9.900
PBG SA 22.12.2017 42 466 000 33.320 42 466 000 33.320
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
13.09.2018 kupno Jarosław Dusiło 24 000 2,17 zł za akcję 13.09.2018
12.09.2018 kupno Agnieszka Wasilewska-Semail 40 000 2,10 PLN za akcję 2018-09-11
18.01.2018 kupno Jarosław Dusiło 20 000 4,87 PLN 2018 ? 01 ? 18
18.01.2018 kupno Edward Kasprzak 21 450 4,94 PLN 2018 ? 01 ? 18
18.01.2018 kupno Agnieszka Wasilewska-Semail 20 245 4,92 PLN 2018 ? 01 ? 18
02.12.2016 inne insider Raport bieżący nr 35/2016
27.10.2008 kupno Prezes Zarządu 10 000 4,25 ? 4,6 zł Transakcja w dniach 14-16 października.
07.12.2005 sprzedaż prokurent spółki 1 536 18,60 zł 2 grudnia 2005