STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RFK (RAFAKO)


Kapitalizacja 140 430 062    
Kapitał akcyjny: 254 863 996.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 127 431 998 Ilość głosów: 127 431 998
5% akcji: 6 371 599.900 5% głosów: 6 371 599.900
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
serie A-E - przekształcenie PP w sp.akc. 12.01.1993 1.500 0.0000 8.0000 1.500 12.000 03.12.1993 12.02.1993 07.03.1994
split 1:4 30.04.1994 0.000 0.0000 2.0000 6.000 12.000 14.07.1994 14.07.1994
seria F - akcje dywidendowe (1 za 2) 30.04.1994 3.000 2.0000 2.0000 27.10.1994 24.03.1995 04.08.1995
seria G - prawo poboru 3:1 30.04.1994 0.330 12.0000 2.0000 9.330 18.660 27.10.1994 24.03.1995 04.08.1995
seria H - Elektrim SA 30.06.1997 8.070 11.2500 2.0000 17.400 34.800 30.10.1997 10.12.1997 23.03.1998
seria J - subskrypcja publiczna 24.03.2014 15.332 6.1000 2.0000 84.932 169.864 08.09.2015 21.09.2015
seria I - prawo poboru 1:3 23.01.2007 52.200 2.0000 2.0000 69.600 139.200 08.03.2007 24.05.2007
seria K - prawo poboru 1,998:1 12.09.2017 42.500 4.0000 2.0000 127.432 254.864 22.12.2017 18.01.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZ AN 22.12.2017 12 615 769 9.900 12 615 769 9.900
PBG SA 22.12.2017 42 466 000 33.320 42 466 000 33.320
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
13.09.2018 kupno Jarosław Dusiło 24 000 2,17 zł za akcję 13.09.2018
12.09.2018 kupno Agnieszka Wasilewska-Semail 40 000 2,10 PLN za akcję 2018-09-11
18.01.2018 kupno Jarosław Dusiło 20 000 4,87 PLN 2018 ? 01 ? 18
18.01.2018 kupno Edward Kasprzak 21 450 4,94 PLN 2018 ? 01 ? 18
18.01.2018 kupno Agnieszka Wasilewska-Semail 20 245 4,92 PLN 2018 ? 01 ? 18
02.12.2016 inne insider Raport bieżący nr 35/2016
27.10.2008 kupno Prezes Zarządu 10 000 4,25 ? 4,6 zł Transakcja w dniach 14-16 października.
07.12.2005 sprzedaż prokurent spółki 1 536 18,60 zł 2 grudnia 2005