STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BTX (FORBUILD)


Kapitalizacja 47 168 000    
Kapitał akcyjny: 1 340 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 13 400 000 Ilość głosów: 17 500 000
5% akcji: 670 000.000 5% głosów: 875 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 15.04.2009 1.000 1.0000 1.0000 1.000 1.000 30.11.2009
split 1:10 14.04.2011 0.000 0.0000 0.1000 10.000 1.000 01.08.2011
renumeracja akcji: seria A i B 14.04.2011 0.000 0.1000 0.1000 20.12.2012 01.08.2011
seria C - subskrypcja publiczna 20.03.2012 2.000 2.7000 0.1000 12.000 1.200 20.12.2012 14.05.2013
seria D - subskrypcja prywatna 28.04.2014 1.400 4.0000 0.1000 13.400 1.340 12.12.2014
zmiana firmy z Betomax Polska SA na Forbuild SA 0.000 0.0000 0.0000 02.07.2015
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Mączyński Mateusz 30.03.2016 600 000 4.480 1 200 000 6.860
Pargieła Filip 29.03.2018 600 000 4.480 1 200 000 6.860
FRAM FIZ 12.07.2019 1 055 976 7.880 1 055 976 6.030
Pargieła, Stanisław Juliusz 20.03.2016 1 087 265 8.110 1 687 265 9.640
Mączyński Artur 30.03.2016 1 485 250 11.080 1 485 250 8.490
Pargieła, Andrzej Piotr 30.03.2018 1 485 250 11.080 1 485 250 8.490
Pasturczak Maciej 01.03.2016 1 600 000 11.940 2 200 000 12.570
Nitek Alicja 20.03.2016 1 662 916 12.410 2 262 916 12.930
Betomax systems GmbH & Co. KG 04.06.2014 3 600 000 26.860 5 300 000 30.280
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
27.08.2014 kupno Betomax systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss 3 600 000 28.7.2014 r.
30.07.2014 kupno insider 15 3,9 zł 22.7.2014
02.07.2014 kupno członek RN 1 735 250 3,9 zł 1.7.2014 r.
01.07.2014 kupno członek RN 30 000 3,9 zł 30.6.2014 r.
01.07.2014 kupno cżłonek RN 30 000 3,9 zł 30.6.2014 r.
01.07.2014 kupno członek RN 30 000 3,9 zł 30.6.2014 r.
20.11.2013 kupno insider 2 776 3,31 zł 15.11.2013 r.
20.11.2013 kupno insider 2 064 3,36 zł 15.11.2013 r.
20.11.2013 kupno insider 2 208 3,36 zł 15.11.2013 r.
30.10.2013 kupno insider 20 117 2,83 zł 23-29,10,2013 r.