STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AGO (AGORA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 98 966,00 117 222,00 95 255,00 100 407,00 94 379,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18 806,00 -17 193,00 -23 101,00 -13 995,00 -12 511,00
Zysk (strata) brutto -18 805,00 -26 110,00 -23 455,00 58 175,00 -6 476,00
Zysk (strata) netto -14 058,00 -26 576,00 -20 470,00 58 797,00 -5 917,00
Aktywa razem 1 095 400,00 984 535,00 1 070 026,00 1 095 400,00 1 064 462,00
Kapitał własny 839 749,00 824 712,00 804 242,00 839 749,00 833 832,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 580,83 46 580,83 46 580,83 46 580,83 46 580,83
Wartość księgowa na jedną akcję 18,03 17,71 17,27 18,03 17,90
Zysk (strata) na jedną akcję -0,30 -0,57 -0,44 1,26 -0,13
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 258 886,00 346 017,00 308 437,00 269 787,00 293 258,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 056,00 14 647,00 471,00 -9 170,00 8 259,00
Zysk (strata) brutto -4 408,00 9 500,00 -3 678,00 -7 094,00 -1 851,00
Zysk (strata) netto -3 688,00 265,00 -5 049,00 -6 219,00 -2 901,00
Aktywa razem 1 939 693,00 1 399 826,00 1 939 941,00 1 939 693,00 1 937 541,00
Kapitał własny 939 566,00 975 010,00 969 961,00 939 566,00 918 179,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 580,83 46 580,83 46 580,83 46 580,83 46 580,83
Wartość księgowa na jedną akcję 20,17 20,93 20,82 20,17 19,71
Zysk (strata) na jedną akcję -0,08 0,01 -0,11 -0,13 -0,06
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 628 891,00 659 520,00 576 059,00 492 520,00 423 003,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -66 264,00 -33 795,00 -77 185,00 -117 153,00 -75 869,00
Zysk (strata) brutto -33 559,00 4 759,00 -56 491,00 -77 409,00 10 979,00
Zysk (strata) netto -25 984,00 13 722,00 -52 754,00 -68 122,00 15 169,00
Aktywa razem 1 195 793,00 1 219 306,00 1 115 231,00 1 008 381,00 984 535,00
Kapitał własny 1 006 156,00 1 010 761,00 922 270,00 832 612,00 824 712,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 937,39 47 665,43 47 665,43 47 665,43 46 580,83
Wartość księgowa na jedną akcję 19,75 21,21 19,35 17,47 17,71
Zysk (strata) na jedną akcję -0,51 0,29 -1,11 -1,43 0,33
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 102 417,00 1 189 340,00 1 198 432,00 1 165 479,00 1 141 158,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -18 297,00 18 732,00 16 682,00 -73 036,00 875,00
Zysk (strata) brutto -17 925,00 16 805,00 195,00 -75 216,00 20 888,00
Zysk (strata) netto -12 574,00 12 709,00 -16 637,00 -83 541,00 5 088,00
Aktywa razem 1 556 499,00 1 610 213,00 1 569 382,00 1 405 683,00 1 399 826,00
Kapitał własny 1 149 589,00 1 153 486,00 1 097 123,00 995 618,00 975 010,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 50 937,39 47 665,43 47 665,43 47 665,43 46 580,83
Wartość księgowa na jedną akcję 22,57 24,20 23,02 20,89 20,93
Zysk (strata) na jedną akcję -0,25 0,27 -0,35 -1,75 0,11
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.03.2017 2018 DM BDM S.A. 1 257 000 12 500 -
16.03.2017 2019 DM BDM S.A. 1 303 000 26 300 -
16.03.2017 2017 DM BDM S.A. 1 227 000 6 200 -
05.10.2016 2017 DM mBank 1 249 500 -12 400 -
05.10.2016 2016 DM mBank 1 203 900 -15 000 -
05.10.2016 2018 DM mBank 1 287 900 700 -
10.11.2015 2015 DM mBank 1 181 100 18 100 -
10.11.2015 2018 DM mBank 1 265 900 37 300 -
10.11.2015 2016 DM mBank 1 229 500 31 300 -
18.09.2014 2014 Espirito Santo Research 1 077 500 -22 300 -