STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AGO (AGORA)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 95 255,00 100 407,00 94 379,00 111 596,00 85 873,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -23 101,00 -13 995,00 -12 511,00 -6 060,00 -9 952,00
Zysk (strata) brutto -23 455,00 58 175,00 -6 476,00 -13 231,00 -70 511,00
Zysk (strata) netto -20 470,00 58 797,00 -5 917,00 -12 295,00 -69 382,00
Aktywa razem 1 070 026,00 1 095 400,00 1 064 462,00 1 069 679,00 1 011 140,00
Kapitał własny 804 242,00 839 749,00 833 832,00 821 456,00 752 075,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 580,83 46 580,83 46 580,83 46 580,83 46 580,83
Wartość księgowa na jedną akcję 17,27 18,03 17,90 17,64 16,15
Zysk (strata) na jedną akcję -0,44 1,26 -0,13 -0,26 -1,49
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 308 437,00 269 787,00 293 258,00 378 181,00 289 589,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 471,00 -9 170,00 8 259,00 25 118,00 -19 543,00
Zysk (strata) brutto -3 678,00 -7 094,00 -1 851,00 26 697,00 -52 518,00
Zysk (strata) netto -5 049,00 -6 219,00 -2 901,00 17 707,00 -42 728,00
Aktywa razem 1 939 941,00 1 939 693,00 1 937 541,00 1 992 445,00 1 954 417,00
Kapitał własny 969 961,00 939 566,00 918 179,00 931 243,00 888 878,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 46 580,83 46 580,83 46 580,83 46 580,83 46 580,83
Wartość księgowa na jedną akcję 20,82 20,17 19,71 19,99 19,08
Zysk (strata) na jedną akcję -0,11 -0,13 -0,06 0,38 -0,92
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 659 520,00 576 059,00 492 520,00 423 003,00 401 637,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -33 795,00 -77 185,00 -117 153,00 -75 869,00 -55 667,00
Zysk (strata) brutto 4 759,00 -56 491,00 -77 409,00 10 979,00 15 013,00
Zysk (strata) netto 13 722,00 -52 754,00 -68 122,00 15 169,00 20 115,00
Aktywa razem 1 219 306,00 1 115 231,00 1 008 381,00 984 535,00 1 069 679,00
Kapitał własny 1 010 761,00 922 270,00 832 612,00 824 712,00 821 456,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 47 665,43 47 665,43 47 665,43 46 580,83 46 580,83
Wartość księgowa na jedną akcję 21,21 19,35 17,47 17,71 17,64
Zysk (strata) na jedną akcję 0,29 -1,11 -1,43 0,33 0,43
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 189 340,00 1 198 432,00 1 165 479,00 1 141 158,00 1 249 663,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 732,00 16 682,00 -73 036,00 875,00 24 678,00
Zysk (strata) brutto 16 805,00 195,00 -75 216,00 20 888,00 14 074,00
Zysk (strata) netto 12 709,00 -16 637,00 -83 541,00 5 088,00 3 538,00
Aktywa razem 1 610 213,00 1 569 382,00 1 405 683,00 1 399 826,00 1 992 445,00
Kapitał własny 1 153 486,00 1 097 123,00 995 618,00 975 010,00 931 243,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 47 665,43 47 665,43 47 665,43 46 580,83 46 580,83
Wartość księgowa na jedną akcję 24,20 23,02 20,89 20,93 19,99
Zysk (strata) na jedną akcję 0,27 -0,35 -1,75 0,11 0,08
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
16.03.2017 2018 DM BDM S.A. 1 257 000 12 500 -
16.03.2017 2019 DM BDM S.A. 1 303 000 26 300 -
16.03.2017 2017 DM BDM S.A. 1 227 000 6 200 -
05.10.2016 2017 DM mBank 1 249 500 -12 400 -
05.10.2016 2016 DM mBank 1 203 900 -15 000 -
05.10.2016 2018 DM mBank 1 287 900 700 -
10.11.2015 2015 DM mBank 1 181 100 18 100 -
10.11.2015 2018 DM mBank 1 265 900 37 300 -
10.11.2015 2016 DM mBank 1 229 500 31 300 -
18.09.2014 2014 Espirito Santo Research 1 077 500 -22 300 -