STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MIL (MILLENNIUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 620 442,00 650 419,00 666 707,00 694 047,00 703 997,00
Przychody z tytułu prowizji 173 624,00 166 782,00 174 274,00 180 361,00 183 328,00
Wynik na działalności bankowej 636 953,00 648 854,00 710 825,00 706 326,00 735 191,00
Zysk (strata) brutto 236 771,00 250 142,00 266 887,00 272 142,00 237 573,00
Zysk (strata) netto 178 199,00 190 327,00 197 199,00 205 310,00 177 978,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 7 885 146,00 8 135 969,00 8 306 046,00 8 522 594,00 8 716 578,00
Liczba akcji 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,16 0,16 0,17 0,15
Wartość księgowa na jedną akcję 6,50 6,71 6,85 7,03 7,19
Współczynnik wypłacalności 0,00 21,49 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 647 382,00 698 658,00 694 559,00 792 938,00 940 169,00
Przychody z tytułu prowizji 205 347,00 204 337,00 201 530,00 221 297,00 238 271,00
Wynik na działalności bankowej 685 021,00 712 345,00 712 495,00 825 099,00 972 023,00
Zysk (strata) brutto 264 918,00 280 635,00 232 674,00 234 516,00 268 664,00
Zysk (strata) netto 200 189,00 212 517,00 159 966,00 173 657,00 200 140,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 8 111 400,00 8 384 386,00 8 517 192,00 8 704 197,00 8 921 436,00
Liczba akcji 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,17 0,18 0,13 0,14 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję 6,69 6,91 7,02 7,18 7,35
Współczynnik wypłacalności 22,91 21,68 25,60 20,13 20,24
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 2 479 852,00 2 220 978,00 2 177 315,00 2 295 051,00 2 453 575,00
Przychody z tytułu prowizji 633 314,00 622 325,00 580 226,00 658 166,00 687 342,00
Wynik na działalności bankowej 2 152 061,00 2 368 815,00 2 430 634,00 2 440 894,00 2 556 199,00
Zysk (strata) brutto 790 808,00 939 144,00 878 116,00 864 853,00 958 882,00
Zysk (strata) netto 619 511,00 814 157,00 652 651,00 648 945,00 722 300,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 5 346 709,00 6 292 081,00 6 741 504,00 7 540 548,00 8 135 969,00
Liczba akcji 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,51 0,67 0,54 0,54 0,60
Wartość księgowa na jedną akcję 4,41 5,19 5,56 6,22 6,71
Współczynnik wypłacalności 14,40 16,55 17,27 21,93 21,49
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 2 583 219,00 2 313 205,00 2 277 354,00 2 398 938,00 2 561 919,00
Przychody z tytułu prowizji 695 321,00 696 280,00 698 007,00 799 288,00 824 245,00
Wynik na działalności bankowej 2 268 926,00 2 180 927,00 2 577 434,00 2 579 642,00 2 707 025,00
Zysk (strata) brutto 838 459,00 687 507,00 953 256,00 925 223,00 1 024 605,00
Zysk (strata) netto 650 920,00 546 525,00 701 252,00 681 227,00 760 651,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 5 765 479,00 6 443 165,00 6 941 205,00 7 772 599,00 8 384 386,00
Liczba akcji 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,54 0,45 0,58 0,56 0,63
Wartość księgowa na jedną akcję 4,75 5,31 5,72 6,41 6,91
Współczynnik wypłacalności 15,23 16,72 17,40 21,99 21,68
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.03.2015 2016 DM BPS 1 609 000 701 000 -
04.03.2015 2017 DM BPS 1 777 000 828 000 -
04.03.2015 2015 DM BPS 1 452 000 609 000 -
26.01.2015 2016 DM BOŚ S.A. 1 608 700 642 600 -
26.01.2015 2014 DM BOŚ S.A. 1 454 700 641 800 -
26.01.2015 2015 DM BOŚ S.A. 1 464 200 569 800 -
21.05.2014 2015 Noble Securities 713 000 -
21.05.2014 2014 Noble Securities 618 000 -
15.04.2013 2014 DM IDM SA 1 075 500 484 200 -
15.04.2013 2013 DM IDM SA 1 054 700 414 600 -