STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MIL (MILLENNIUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 666 707,00 694 047,00 703 997,00 917 509,00 899 489,00
Przychody z tytułu prowizji 174 274,00 180 361,00 183 328,00 207 395,00 210 493,00
Wynik na działalności bankowej 710 825,00 706 326,00 735 191,00 894 743,00 904 276,00
Zysk (strata) brutto 266 887,00 272 142,00 237 573,00 91 340,00 97 513,00
Zysk (strata) netto 197 199,00 205 310,00 177 978,00 20 196,00 42 357,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 8 306 046,00 8 522 594,00 8 716 578,00 8 690 087,00 8 789 011,00
Liczba akcji 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,17 0,15 0,02 0,04
Wartość księgowa na jedną akcję 6,85 7,03 7,19 7,16 7,25
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody z tytułu odsetek 694 559,00 792 938,00 940 169,00 963 892,00 927 731,00
Przychody z tytułu prowizji 201 530,00 221 297,00 238 271,00 238 789,00 247 669,00
Wynik na działalności bankowej 712 495,00 825 099,00 972 023,00 955 413,00 921 515,00
Zysk (strata) brutto 232 674,00 234 516,00 268 664,00 99 489,00 77 798,00
Zysk (strata) netto 159 966,00 173 657,00 200 140,00 26 969,00 18 129,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 8 517 192,00 8 704 197,00 8 921 436,00 8 941 519,00 9 015 496,00
Liczba akcji 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,14 0,17 0,02 0,02
Wartość księgowa na jedną akcję 7,02 7,18 7,35 7,37 7,43
Współczynnik wypłacalności 25,60 20,13 20,24 20,09 19,53
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 2 220 978,00 2 177 315,00 2 295 051,00 2 453 575,00 2 982 260,00
Przychody z tytułu prowizji 622 325,00 580 226,00 658 166,00 687 342,00 745 358,00
Wynik na działalności bankowej 2 368 815,00 2 430 634,00 2 440 894,00 2 556 199,00 3 047 085,00
Zysk (strata) brutto 939 144,00 878 116,00 864 853,00 958 882,00 867 942,00
Zysk (strata) netto 814 157,00 652 651,00 648 945,00 722 300,00 600 683,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 6 292 081,00 6 741 504,00 7 540 548,00 8 135 969,00 8 690 087,00
Liczba akcji 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,67 0,54 0,54 0,60 0,50
Wartość księgowa na jedną akcję 5,19 5,56 6,22 6,71 7,16
Współczynnik wypłacalności 16,55 17,27 21,93 21,49 20,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody z tytułu odsetek 2 313 205,00 2 277 354,00 2 398 938,00 2 561 919,00 3 374 836,00
Przychody z tytułu prowizji 696 280,00 698 007,00 799 288,00 824 245,00 899 887,00
Wynik na działalności bankowej 2 180 927,00 2 577 434,00 2 579 642,00 2 707 025,00 3 454 529,00
Zysk (strata) brutto 687 507,00 953 256,00 925 223,00 1 024 605,00 835 343,00
Zysk (strata) netto 546 525,00 701 252,00 681 227,00 760 651,00 560 732,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 6 443 165,00 6 941 205,00 7 772 599,00 8 384 386,00 8 941 519,00
Liczba akcji 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78 1 213 116,78
Zysk (strata) na jedną akcję 0,45 0,58 0,56 0,63 0,46
Wartość księgowa na jedną akcję 5,31 5,72 6,41 6,91 7,37
Współczynnik wypłacalności 16,72 17,40 21,99 21,68 20,09
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
04.03.2015 2016 DM BPS 1 609 000 701 000 -
04.03.2015 2017 DM BPS 1 777 000 828 000 -
04.03.2015 2015 DM BPS 1 452 000 609 000 -
26.01.2015 2016 DM BOŚ S.A. 1 608 700 642 600 -
26.01.2015 2014 DM BOŚ S.A. 1 454 700 641 800 -
26.01.2015 2015 DM BOŚ S.A. 1 464 200 569 800 -
21.05.2014 2015 Noble Securities 713 000 -
21.05.2014 2014 Noble Securities 618 000 -
15.04.2013 2014 DM IDM SA 1 075 500 484 200 -
15.04.2013 2013 DM IDM SA 1 054 700 414 600 -