STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RPC (ROPCZYCE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 79 442,00 66 935,00 77 018,00 79 052,00 75 778,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 686,00 3 047,00 8 780,00 4 404,00 12 053,00
Zysk (strata) brutto 4 063,00 5 083,00 8 536,00 6 563,00 9 934,00
Zysk (strata) netto 3 433,00 3 919,00 6 894,00 4 916,00 7 933,00
Aktywa razem 457 106,00 435 643,00 442 990,00 442 913,00 461 842,00
Kapitał własny 270 251,00 274 170,00 282 995,00 289 022,00 297 610,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 259,63 6 259,63 6 259,63 6 259,63 6 259,63
Wartość księgowa na jedną akcję 43,17 43,80 45,21 46,17 47,54
Zysk (strata) na jedną akcję 0,55 0,63 1,10 0,79 1,27
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 81 163,00 69 606,00 77 153,00 79 218,00 76 486,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 953,00 3 539,00 8 378,00 3 838,00 12 181,00
Zysk (strata) brutto 3 330,00 5 570,00 8 131,00 6 003,00 10 047,00
Zysk (strata) netto 2 697,00 4 439,00 6 485,00 4 502,00 7 979,00
Aktywa razem 456 196,00 435 630,00 441 149,00 441 418,00 461 568,00
Kapitał własny 268 155,00 272 594,00 281 005,00 286 617,00 295 252,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 259,63 6 259,63 6 259,63 6 259,63 6 259,63
Wartość księgowa na jedną akcję 42,84 43,55 44,89 45,79 47,17
Zysk (strata) na jedną akcję 0,43 0,71 1,04 0,72 1,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 231 292,00 243 038,00 275 023,00 362 622,00 324 433,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 548,00 18 305,00 21 657,00 51 765,00 35 316,00
Zysk (strata) brutto 14 792,00 17 900,00 14 394,00 45 053,00 35 172,00
Zysk (strata) netto 11 745,00 13 451,00 11 172,00 27 873,00 28 055,00
Aktywa razem 401 651,00 448 905,00 474 799,00 462 367,00 442 990,00
Kapitał własny 238 391,00 297 635,00 301 498,00 258 788,00 282 995,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 605,98 7 012,63 7 012,63 6 259,63 6 259,63
Wartość księgowa na jedną akcję 51,76 42,44 42,99 41,34 45,21
Zysk (strata) na jedną akcję 2,55 1,92 1,59 4,45 4,48
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 234 299,00 244 106,00 277 044,00 363 588,00 329 192,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 301,00 18 834,00 22 278,00 50 535,00 34 587,00
Zysk (strata) brutto 16 306,00 18 177,00 14 842,00 43 824,00 34 435,00
Zysk (strata) netto 13 151,00 13 498,00 11 397,00 26 765,00 27 367,00
Aktywa razem 397 852,00 443 870,00 469 610,00 460 877,00 441 149,00
Kapitał własny 227 225,00 289 697,00 293 611,00 257 490,00 281 005,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 605,98 7 012,63 7 012,63 6 259,63 6 259,63
Wartość księgowa na jedną akcję 49,33 41,31 41,87 41,14 44,89
Zysk (strata) na jedną akcję 2,86 1,93 1,63 4,28 4,37
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.02.2004 2005 DM PKO BP 299 244 3 846 EPS 0,84 ZŁ P/E=18,5
18.02.2004 2004 DM PKO BP 294 069 5 433 EPS 1,18 ZŁ P/E=13,1
18.08.2003 2003 DM PKO BP 288 736 8 120 EBITDA 18,9 MLN ZŁ, EPS 1,76 ZŁ P/E= 8,5
18.08.2003 2005 DM PKO BP 299 244 3 846 EBITDA 12,2 MLN ZŁ, EPS 0,84 ZŁ P/E= 18,0
18.08.2003 2004 DM PKO BP 294 069 5 443 EBITDA 13,9 MLN ZŁ, EPS 1,18 ZŁ P/E= 12,7
19.05.2000 2000 zarząd 132 600 7 800 -
12.07.1999 1999 zarząd 192 000 8 500 -
12.07.1999 1999 zarząd 118 900 7 400 -
15.12.1997 1999 BM BGŻ S.A. 153 480 11 651 -
15.12.1997 2000 BM BGŻ S.A. 153 480 11 651 -