STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RPC (ROPCZYCE)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 91 490,00 91 901,00 90 735,00 101 038,00 79 442,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 059,00 13 256,00 10 759,00 16 803,00 6 686,00
Zysk (strata) brutto 10 487,00 13 452,00 9 469,00 17 490,00 4 063,00
Zysk (strata) netto 7 542,00 10 602,00 7 461,00 13 809,00 3 433,00
Aktywa razem 451 870,00 453 031,00 462 367,00 466 895,00 457 106,00
Kapitał własny 251 365,00 257 079,00 258 788,00 272 597,00 270 251,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 259,63 6 259,63 6 259,63 6 259,63 6 259,63
Wartość księgowa na jedną akcję 40,16 41,07 41,34 43,55 43,17
Zysk (strata) na jedną akcję 1,21 1,69 1,19 2,21 0,55
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 93 431,00 92 082,00 89 108,00 101 270,00 81 163,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 775,00 13 381,00 10 383,00 16 717,00 5 953,00
Zysk (strata) brutto 9 163,00 13 516,00 9 239,00 17 404,00 3 330,00
Zysk (strata) netto 6 279,00 10 584,00 7 403,00 13 746,00 2 697,00
Aktywa razem 447 296,00 447 655,00 460 877,00 465 317,00 456 196,00
Kapitał własny 242 446,00 248 142,00 257 490,00 271 236,00 268 155,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 259,63 6 259,63 6 259,63 6 259,63 6 259,63
Wartość księgowa na jedną akcję 38,73 39,64 41,14 43,33 42,84
Zysk (strata) na jedną akcję 1,00 1,69 1,18 2,20 0,43
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 212 751,00 231 292,00 243 038,00 275 023,00 362 622,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 223,00 15 548,00 18 305,00 21 657,00 51 765,00
Zysk (strata) brutto 15 474,00 14 792,00 17 900,00 14 394,00 45 053,00
Zysk (strata) netto 11 994,00 11 745,00 13 451,00 11 172,00 27 873,00
Aktywa razem 402 310,00 401 651,00 448 905,00 474 799,00 462 367,00
Kapitał własny 229 943,00 238 391,00 297 635,00 301 498,00 258 788,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 605,98 4 605,98 7 012,63 7 012,63 6 259,63
Wartość księgowa na jedną akcję 49,92 51,76 42,44 42,99 41,34
Zysk (strata) na jedną akcję 2,60 2,55 1,92 1,59 4,45
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 217 684,00 234 299,00 244 106,00 277 044,00 363 588,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 659,00 17 301,00 18 834,00 22 278,00 50 535,00
Zysk (strata) brutto 13 602,00 16 306,00 18 177,00 14 842,00 43 824,00
Zysk (strata) netto 10 097,00 13 151,00 13 498,00 11 397,00 26 765,00
Aktywa razem 395 172,00 397 852,00 443 870,00 469 610,00 460 877,00
Kapitał własny 217 365,00 227 225,00 289 697,00 293 611,00 257 490,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 605,98 4 605,98 7 012,63 7 012,63 6 259,63
Wartość księgowa na jedną akcję 47,19 49,33 41,31 41,87 41,14
Zysk (strata) na jedną akcję 2,19 2,86 1,93 1,63 4,28
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
18.02.2004 2005 DM PKO BP 299 244 3 846 EPS 0,84 ZŁ P/E=18,5
18.02.2004 2004 DM PKO BP 294 069 5 433 EPS 1,18 ZŁ P/E=13,1
18.08.2003 2003 DM PKO BP 288 736 8 120 EBITDA 18,9 MLN ZŁ, EPS 1,76 ZŁ P/E= 8,5
18.08.2003 2005 DM PKO BP 299 244 3 846 EBITDA 12,2 MLN ZŁ, EPS 0,84 ZŁ P/E= 18,0
18.08.2003 2004 DM PKO BP 294 069 5 443 EBITDA 13,9 MLN ZŁ, EPS 1,18 ZŁ P/E= 12,7
19.05.2000 2000 zarząd 132 600 7 800 -
12.07.1999 1999 zarząd 192 000 8 500 -
12.07.1999 1999 zarząd 118 900 7 400 -
15.12.1997 1999 BM BGŻ S.A. 153 480 11 651 -
15.12.1997 2000 BM BGŻ S.A. 153 480 11 651 -