STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNK (SANOK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 184 531,00 180 061,00 184 179,00 202 493,00 186 611,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 425,00 21 679,00 15 808,00 14 981,00 13 169,00
Zysk (strata) brutto 25 070,00 22 181,00 17 389,00 16 771,00 17 294,00
Zysk (strata) netto 19 919,00 17 933,00 13 064,00 19 574,00 20 522,00
Aktywa razem 854 370,00 801 417,00 843 993,00 894 041,00 889 274,00
Kapitał własny 463 776,00 477 726,00 490 693,00 510 217,00 497 696,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92
Wartość księgowa na jedną akcję 17,25 17,77 18,25 18,98 18,51
Zysk (strata) na jedną akcję 0,74 0,67 0,49 0,73 0,76
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 262 464,00 254 759,00 259 864,00 280 763,00 258 913,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 22 245,00 24 414,00 14 353,00 15 116,00 7 599,00
Zysk (strata) brutto 23 123,00 23 737,00 14 709,00 15 774,00 6 712,00
Zysk (strata) netto 16 724,00 18 507,00 10 703,00 17 977,00 8 715,00
Aktywa razem 934 509,00 869 998,00 899 762,00 971 040,00 963 239,00
Kapitał własny 426 499,00 440 917,00 451 438,00 469 233,00 445 943,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92
Wartość księgowa na jedną akcję 15,87 16,40 16,79 17,46 16,59
Zysk (strata) na jedną akcję 0,62 0,69 0,40 0,67 0,32
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 606 818,00 615 084,00 682 831,00 737 571,00 733 969,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 104 425,00 114 007,00 142 081,00 121 309,00 80 893,00
Zysk (strata) brutto 109 535,00 120 720,00 148 748,00 133 771,00 89 996,00
Zysk (strata) netto 87 762,00 95 901,00 120 274,00 107 753,00 71 084,00
Aktywa razem 535 877,00 576 046,00 724 050,00 773 400,00 843 993,00
Kapitał własny 364 030,00 397 510,00 493 361,00 505 937,00 490 693,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92
Wartość księgowa na jedną akcję 13,54 14,79 18,35 18,82 18,25
Zysk (strata) na jedną akcję 3,27 3,57 4,47 4,01 2,64
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 768 610,00 903 527,00 931 489,00 997 805,00 1 022 182,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107 947,00 116 086,00 129 541,00 108 295,00 84 817,00
Zysk (strata) brutto 108 595,00 118 415,00 134 521,00 108 998,00 85 352,00
Zysk (strata) netto 85 696,00 96 630,00 103 270,00 80 706,00 64 103,00
Aktywa razem 621 621,00 662 505,00 816 932,00 843 573,00 899 762,00
Kapitał własny 382 694,00 408 527,00 489 123,00 472 500,00 451 438,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92
Wartość księgowa na jedną akcję 14,24 15,20 18,20 17,58 16,79
Zysk (strata) na jedną akcję 3,19 3,60 3,84 3,00 2,39
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.03.2017 2016 DM BOŚ S.A. 922 400 112 100 -
01.03.2017 2015 DM BOŚ S.A. 903 500 97 000 -
01.03.2017 2017 DM BOŚ S.A. 978 700 113 900 -
01.03.2017 2018 DM BOŚ S.A. 1 088 300 127 700 -
06.02.2014 2013 DM BOŚ S.A. 725 170 67 760 -
06.02.2014 2014 DM BOŚ S.A. 802 680 76 760 -
06.02.2014 2015 DM BOŚ S.A. 894 250 89 540 -
08.09.2011 2012 DM BOŚ S.A. 569 550 34 840 -
08.09.2011 2011 DM BOŚ S.A. 542 430 32 070 -
08.09.2011 2010 DM BOŚ S.A. 470 860 27 170 -