STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SNK (SANOK)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 202 493,00 186 611,00 186 428,00 169 520,00 187 334,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 981,00 13 169,00 11 351,00 5 297,00 15 480,00
Zysk (strata) brutto 16 771,00 17 294,00 7 627,00 -29 582,00 13 164,00
Zysk (strata) netto 19 574,00 20 522,00 11 465,00 -17 233,00 14 713,00
Aktywa razem 894 041,00 889 274,00 880 463,00 863 788,00 898 862,00
Kapitał własny 510 217,00 497 696,00 508 916,00 491 484,00 505 861,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92
Wartość księgowa na jedną akcję 18,98 18,51 18,93 18,28 18,82
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 0,76 0,43 -0,64 0,55
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 280 763,00 258 913,00 265 208,00 247 345,00 259 808,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 116,00 7 599,00 7 313,00 2 551,00 12 027,00
Zysk (strata) brutto 15 774,00 6 712,00 6 022,00 3 387,00 7 452,00
Zysk (strata) netto 17 977,00 8 715,00 8 325,00 16 446,00 8 900,00
Aktywa razem 971 040,00 963 239,00 941 747,00 954 664,00 992 001,00
Kapitał własny 469 233,00 445 943,00 453 054,00 470 193,00 473 874,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92
Wartość księgowa na jedną akcję 17,46 16,59 16,85 17,49 17,63
Zysk (strata) na jedną akcję 0,67 0,32 0,31 0,61 0,33
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 615 084,00 682 831,00 737 571,00 733 969,00 745 052,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 114 007,00 142 081,00 121 309,00 80 893,00 44 797,00
Zysk (strata) brutto 120 720,00 148 748,00 133 771,00 89 996,00 12 110,00
Zysk (strata) netto 95 901,00 120 274,00 107 753,00 71 084,00 34 328,00
Aktywa razem 576 046,00 724 050,00 773 400,00 843 993,00 863 788,00
Kapitał własny 397 510,00 493 361,00 505 937,00 490 693,00 491 484,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92
Wartość księgowa na jedną akcję 14,79 18,35 18,82 18,25 18,28
Zysk (strata) na jedną akcję 3,57 4,47 4,01 2,64 1,28
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 903 527,00 931 489,00 997 805,00 1 022 182,00 1 052 229,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 116 086,00 129 541,00 108 295,00 84 817,00 32 579,00
Zysk (strata) brutto 118 415,00 134 521,00 108 998,00 85 352,00 31 895,00
Zysk (strata) netto 96 630,00 103 270,00 80 706,00 64 103,00 51 463,00
Aktywa razem 662 505,00 816 932,00 843 573,00 899 762,00 954 664,00
Kapitał własny 408 527,00 489 123,00 472 500,00 451 438,00 470 193,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92 26 881,92
Wartość księgowa na jedną akcję 15,20 18,20 17,58 16,79 17,49
Zysk (strata) na jedną akcję 3,60 3,84 3,00 2,39 1,91
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
01.03.2017 2016 DM BOŚ S.A. 922 400 112 100 -
01.03.2017 2015 DM BOŚ S.A. 903 500 97 000 -
01.03.2017 2017 DM BOŚ S.A. 978 700 113 900 -
01.03.2017 2018 DM BOŚ S.A. 1 088 300 127 700 -
06.02.2014 2013 DM BOŚ S.A. 725 170 67 760 -
06.02.2014 2014 DM BOŚ S.A. 802 680 76 760 -
06.02.2014 2015 DM BOŚ S.A. 894 250 89 540 -
08.09.2011 2012 DM BOŚ S.A. 569 550 34 840 -
08.09.2011 2011 DM BOŚ S.A. 542 430 32 070 -
08.09.2011 2010 DM BOŚ S.A. 470 860 27 170 -