STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FEE (FEERUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 36 434,00 26 258,00 27 821,00 26 735,00 60 611,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 993,00 301,00 20,00 1 514,00 8 374,00
Zysk (strata) brutto 4 958,00 -84,00 2,00 1 515,00 7 922,00
Zysk (strata) netto 4 774,00 -177,00 -302,00 1 505,00 7 932,00
Aktywa razem 192 917,00 196 809,00 214 576,00 252 244,00 268 806,00
Kapitał własny 109 373,00 109 197,00 108 895,00 110 400,00 118 332,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92
Wartość księgowa na jedną akcję 11,47 11,45 11,42 11,58 12,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,50 -0,02 -0,03 0,16 0,83
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 36 791,00 36 283,00 28 057,00 26 735,00 62 268,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 992,00 1 827,00 39,00 1 456,00 8 586,00
Zysk (strata) brutto 4 871,00 1 384,00 -26,00 1 435,00 8 098,00
Zysk (strata) netto 4 687,00 1 048,00 -325,00 1 425,00 8 090,00
Aktywa razem 204 643,00 202 565,00 220 808,00 258 395,00 275 125,00
Kapitał własny 110 098,00 111 147,00 110 822,00 112 246,00 120 337,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92
Wartość księgowa na jedną akcję 11,54 11,65 11,62 11,77 12,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 0,11 -0,03 0,15 0,85
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 65 417,00 109 281,00 39 385,00 86 742,00 116 897,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 061,00 9 452,00 -5 173,00 5 267,00 4 845,00
Zysk (strata) brutto 6 835,00 9 329,00 -5 050,00 3 516,00 7 059,00
Zysk (strata) netto 6 947,00 8 904,00 -4 647,00 3 553,00 6 478,00
Aktywa razem 144 222,00 173 108,00 159 375,00 181 754,00 214 576,00
Kapitał własny 96 577,00 103 511,00 98 864,00 102 416,00 108 895,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92
Wartość księgowa na jedną akcję 10,13 10,85 10,37 10,74 11,42
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 0,93 -0,49 0,37 0,68
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 65 417,00 109 281,00 40 271,00 96 134,00 128 714,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 061,00 9 444,00 -5 147,00 6 462,00 6 411,00
Zysk (strata) brutto 6 835,00 9 310,00 -5 030,00 4 592,00 8 311,00
Zysk (strata) netto 6 947,00 8 885,00 -4 631,00 4 469,00 7 492,00
Aktywa razem 144 222,00 173 090,00 159 379,00 193 859,00 220 808,00
Kapitał własny 96 578,00 103 491,00 98 860,00 103 329,00 110 822,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92
Wartość księgowa na jedną akcję 10,13 10,85 10,37 10,83 11,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,73 0,93 -0,49 0,47 0,79