STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FEE (FEERUM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 26 735,00 60 611,00 83 445,00 68 179,00 35 586,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 514,00 8 374,00 6 633,00 4 576,00 3 279,00
Zysk (strata) brutto 1 515,00 7 922,00 6 771,00 2 648,00 4 282,00
Zysk (strata) netto 1 505,00 7 932,00 6 771,00 2 312,00 4 282,00
Aktywa razem 252 244,00 268 806,00 265 709,00 240 840,00 244 500,00
Kapitał własny 108 650,00 118 332,00 125 103,00 127 415,00 129 946,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92
Wartość księgowa na jedną akcję 11,39 12,41 13,12 13,36 13,62
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,83 0,71 0,24 0,45
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 26 735,00 62 268,00 86 113,00 67 758,00 35 906,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 457,00 8 585,00 6 729,00 4 534,00 3 254,00
Zysk (strata) brutto 1 435,00 8 098,00 6 833,00 2 581,00 4 205,00
Zysk (strata) netto 1 425,00 8 090,00 6 821,00 2 258,00 4 205,00
Aktywa razem 258 395,00 275 125,00 268 970,00 249 427,00 252 999,00
Kapitał własny 110 497,00 120 337,00 127 158,00 129 415,00 131 870,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92
Wartość księgowa na jedną akcję 11,59 12,62 13,33 13,57 13,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,15 0,85 0,72 0,24 0,44
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 109 281,00 39 385,00 86 742,00 116 897,00 238 970,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 452,00 -5 173,00 5 267,00 4 845,00 21 097,00
Zysk (strata) brutto 9 329,00 -5 050,00 3 516,00 7 059,00 18 856,00
Zysk (strata) netto 8 904,00 -4 647,00 3 553,00 6 478,00 18 520,00
Aktywa razem 173 108,00 159 375,00 181 754,00 214 576,00 240 840,00
Kapitał własny 103 511,00 98 864,00 102 416,00 108 895,00 127 415,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92
Wartość księgowa na jedną akcję 10,85 10,37 10,74 11,42 13,36
Zysk (strata) na jedną akcję 0,93 -0,49 0,37 0,68 1,94
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 109 281,00 40 271,00 96 134,00 128 714,00 242 874,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 444,00 -5 147,00 6 462,00 6 411,00 21 305,00
Zysk (strata) brutto 9 310,00 -5 030,00 4 592,00 8 311,00 18 947,00
Zysk (strata) netto 8 885,00 -4 631,00 4 469,00 7 492,00 18 594,00
Aktywa razem 173 090,00 159 379,00 193 859,00 220 808,00 249 427,00
Kapitał własny 103 491,00 98 860,00 103 329,00 110 822,00 129 415,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92 9 537,92
Wartość księgowa na jedną akcję 10,85 10,37 10,83 11,62 13,57
Zysk (strata) na jedną akcję 0,93 -0,49 0,47 0,79 1,95