STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ACP (ASSECOPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 251 500,00 195 100,00 210 000,00 191 700,00 208 700,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 44 600,00 29 100,00 31 900,00 28 100,00 20 200,00
Zysk (strata) brutto 51 000,00 109 200,00 53 800,00 34 100,00 27 700,00
Zysk (strata) netto 40 900,00 103 400,00 49 000,00 30 600,00 23 800,00
Aktywa razem 5 316 900,00 5 430 300,00 5 179 900,00 5 181 900,00 5 235 700,00
Kapitał własny 4 949 800,00 5 046 000,00 4 838 500,00 4 869 100,00 4 892 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30
Wartość księgowa na jedną akcję 59,64 60,80 58,30 58,66 58,94
Zysk (strata) na jedną akcję 0,49 1,25 0,59 0,37 0,29
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 650 300,00 2 452 200,00 2 538 700,00 2 738 400,00 2 938 100,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 238 100,00 224 700,00 228 900,00 261 100,00 261 500,00
Zysk (strata) brutto 239 300,00 201 000,00 217 600,00 232 300,00 237 200,00
Zysk (strata) netto 98 000,00 79 600,00 80 100,00 78 500,00 84 200,00
Aktywa razem 12 646 100,00 13 897 700,00 13 687 600,00 14 417 100,00 14 597 900,00
Kapitał własny 5 717 700,00 5 818 800,00 5 608 700,00 5 745 300,00 5 762 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30
Wartość księgowa na jedną akcję 68,89 70,11 67,57 69,22 69,43
Zysk (strata) na jedną akcję 1,18 0,96 0,97 0,95 1,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 091 800,00 936 800,00 861 200,00 893 300,00 805 500,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 177 200,00 191 000,00 120 600,00 181 700,00 109 300,00
Zysk (strata) brutto 294 500,00 389 700,00 204 800,00 210 700,00 224 800,00
Zysk (strata) netto 257 100,00 352 100,00 175 600,00 166 500,00 206 800,00
Aktywa razem 5 625 200,00 5 599 900,00 5 498 000,00 5 316 900,00 5 235 700,00
Kapitał własny 4 989 600,00 5 110 100,00 5 035 700,00 4 949 800,00 4 892 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30
Wartość księgowa na jedną akcję 60,12 61,57 60,67 59,64 58,94
Zysk (strata) na jedną akcję 3,10 4,24 2,12 2,01 2,49
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 7 256 200,00 7 932 000,00 7 829 300,00 9 328 600,00 10 667 400,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 744 700,00 769 400,00 584 800,00 796 800,00 976 200,00
Zysk (strata) brutto 738 400,00 719 900,00 738 800,00 774 000,00 888 100,00
Zysk (strata) netto 365 000,00 301 300,00 466 600,00 333 300,00 322 400,00
Aktywa razem 12 057 500,00 12 791 200,00 11 882 400,00 12 646 100,00 14 597 900,00
Kapitał własny 5 360 700,00 5 505 100,00 5 601 400,00 5 717 700,00 5 762 400,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30
Wartość księgowa na jedną akcję 64,59 66,33 67,49 68,89 69,43
Zysk (strata) na jedną akcję 4,40 3,63 5,62 4,02 3,88
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.10.2013 2015 DM IDM SA 1 352 900 307 600 -
10.10.2013 2014 DM IDM SA 1 339 800 308 100 -
10.10.2013 2013 DM IDM SA 1 338 700 325 400 -
06.10.2012 2012 DM IDM SA 1 333 800 388 300 -
06.10.2012 2013 DM IDM SA 1 365 600 333 600 -
10.07.2012 2014 DM IDM SA 1 408 100 348 100 -
10.07.2012 2013 DM IDM SA 1 381 600 344 500 -
10.07.2012 2012 DM IDM SA 1 348 800 327 300 -
03.04.2012 2013 DM IDM SA 1 386 900 319 200 -
03.04.2012 2012 DM IDM SA 1 373 800 303 400 -