STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ACP (ASSECOPOL)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 225 400,00 211 000,00 251 500,00 195 100,00 210 000,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 43 100,00 47 600,00 44 600,00 29 100,00 31 900,00
Zysk (strata) brutto 50 400,00 50 900,00 51 000,00 109 200,00 53 800,00
Zysk (strata) netto 40 100,00 40 200,00 40 900,00 103 400,00 49 000,00
Aktywa razem 5 255 100,00 5 256 600,00 5 316 900,00 5 430 300,00 5 179 900,00
Kapitał własny 4 869 000,00 4 909 000,00 4 949 800,00 5 046 000,00 4 838 500,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30
Wartość księgowa na jedną akcję 58,66 59,14 59,64 60,80 58,30
Zysk (strata) na jedną akcję 0,48 0,48 0,49 1,25 0,59
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 2 310 900,00 2 218 400,00 2 650 300,00 2 452 200,00 2 538 700,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 203 800,00 187 600,00 238 100,00 224 700,00 228 900,00
Zysk (strata) brutto 196 600,00 178 300,00 241 300,00 201 000,00 217 600,00
Zysk (strata) netto 88 400,00 78 000,00 98 000,00 79 600,00 80 100,00
Aktywa razem 12 032 000,00 12 157 300,00 12 642 800,00 13 897 700,00 13 687 600,00
Kapitał własny 5 574 700,00 5 604 600,00 5 717 700,00 5 818 800,00 5 608 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30
Wartość księgowa na jedną akcję 67,17 67,53 68,89 70,11 67,57
Zysk (strata) na jedną akcję 1,07 0,94 1,18 0,96 0,97
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 321 300,00 1 091 800,00 936 800,00 861 200,00 893 300,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 240 300,00 177 200,00 191 000,00 120 600,00 181 700,00
Zysk (strata) brutto 344 100,00 294 500,00 389 700,00 204 800,00 210 700,00
Zysk (strata) netto 290 300,00 257 100,00 352 100,00 175 600,00 166 500,00
Aktywa razem 5 520 900,00 5 625 200,00 5 599 900,00 5 498 000,00 5 316 900,00
Kapitał własny 4 973 800,00 4 989 600,00 5 110 100,00 5 035 700,00 4 949 800,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30
Wartość księgowa na jedną akcję 59,93 60,12 61,57 60,67 59,64
Zysk (strata) na jedną akcję 3,50 3,10 4,24 2,12 2,01
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 6 231 900,00 7 256 200,00 7 932 000,00 7 829 300,00 9 328 600,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 636 700,00 744 700,00 769 400,00 584 800,00 796 800,00
Zysk (strata) brutto 650 000,00 738 400,00 719 900,00 738 800,00 776 000,00
Zysk (strata) netto 358 400,00 365 000,00 301 300,00 466 600,00 333 300,00
Aktywa razem 10 683 700,00 12 057 500,00 12 791 200,00 11 882 400,00 12 642 800,00
Kapitał własny 5 282 900,00 5 360 700,00 5 505 100,00 5 601 400,00 5 717 700,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30 83 000,30
Wartość księgowa na jedną akcję 63,65 64,59 66,33 67,49 68,89
Zysk (strata) na jedną akcję 4,32 4,40 3,63 5,62 4,02
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
10.10.2013 2015 DM IDM SA 1 352 900 307 600 -
10.10.2013 2014 DM IDM SA 1 339 800 308 100 -
10.10.2013 2013 DM IDM SA 1 338 700 325 400 -
06.10.2012 2012 DM IDM SA 1 333 800 388 300 -
06.10.2012 2013 DM IDM SA 1 365 600 333 600 -
10.07.2012 2014 DM IDM SA 1 408 100 348 100 -
10.07.2012 2013 DM IDM SA 1 381 600 344 500 -
10.07.2012 2012 DM IDM SA 1 348 800 327 300 -
03.04.2012 2013 DM IDM SA 1 386 900 319 200 -
03.04.2012 2012 DM IDM SA 1 373 800 303 400 -