STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STX (STALEXP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 851,00 1 000,00 895,00 1 014,00 886,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -970,00 -1 386,00 -1 207,00 -1 151,00 -192,00
Zysk (strata) brutto 4 584,00 -242,00 10 782,00 -223,00 780,00
Zysk (strata) netto 4 528,00 -589,00 10 803,00 -393,00 376,00
Aktywa razem 353 766,00 354 213,00 368 103,00 276 760,00 273 839,00
Kapitał własny 349 915,00 349 460,00 360 138,00 268 262,00 268 638,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02
Wartość księgowa na jedną akcję 1,42 1,41 1,46 1,09 1,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 -0,00 0,04 -0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 94 963,00 81 322,00 79 310,00 88 652,00 98 244,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 66 909,00 50 592,00 13 787,00 47 222,00 24 957,00
Zysk (strata) brutto 64 093,00 53 586,00 12 681,00 46 344,00 22 555,00
Zysk (strata) netto 50 485,00 39 442,00 3 682,00 31 456,00 7 862,00
Aktywa razem 1 394 624,00 1 320 904,00 1 358 044,00 1 291 294,00 1 284 166,00
Kapitał własny 760 227,00 805 306,00 804 192,00 744 510,00 753 937,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02
Wartość księgowa na jedną akcję 3,08 3,26 3,25 3,01 3,05
Zysk (strata) na jedną akcję 0,20 0,16 0,02 0,13 0,03
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 3 792,00 3 752,00 3 774,00 3 660,00 3 702,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 577,00 -3 781,00 -3 474,00 -4 262,00 -4 561,00
Zysk (strata) brutto 5 678,00 5 073,00 177 857,00 73 486,00 4 984,00
Zysk (strata) netto 6 180,00 5 114,00 180 747,00 73 208,00 4 432,00
Aktywa razem 204 705,00 211 090,00 389 671,00 419 488,00 354 213,00
Kapitał własny 201 718,00 206 836,00 387 585,00 416 327,00 349 460,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02
Wartość księgowa na jedną akcję 0,82 0,84 1,57 1,68 1,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,03 0,02 0,73 0,30 0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 222 543,00 262 508,00 292 853,00 318 831,00 336 529,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 107 260,00 169 712,00 222 761,00 216 409,00 242 701,00
Zysk (strata) brutto 80 443,00 148 117,00 201 791,00 198 392,00 235 168,00
Zysk (strata) netto 60 497,00 113 599,00 159 563,00 153 382,00 181 136,00
Aktywa razem 1 315 875,00 1 375 297,00 1 446 646,00 1 438 346,00 1 320 904,00
Kapitał własny 300 823,00 418 122,00 581 829,00 693 479,00 805 306,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02
Wartość księgowa na jedną akcję 1,22 1,69 2,35 2,81 3,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,25 0,46 0,65 0,62 0,73
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.10.2013 2015 Noble Securities 216 000 57 000 -
17.10.2013 2014 Noble Securities 208 000 48 000 -
17.10.2013 2013 Noble Securities 200 000 41 000 -
15.04.2004 2006 DM PKO BP 943 863 18 843 -
15.04.2004 2005 DM PKO BP 911 284 12 826 -
15.04.2004 2004 DM PKO BP 879 852 34 240 -
07.11.2002 2002 zarząd -100 000 Wg. dyrektora M. Cywińskiego strata nie powinna być wyższa niż 100 mln zł.
26.04.2001 2001 BM BPH 3 000 000 -17 000
26.04.2001 2002 BM BPH 3 300 000 908 -
14.12.2000 2000 Beskidzki Dom Maklerski 2 877 777 34 180 EPS 2,66 ZŁ ,25% dyskonto do spółek z branży