STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STX (STALEXP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 1 014,00 886,00 972,00 911,00 788,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 189,00 -192,00 -1 056,00 -1 580,00 -1 132,00
Zysk (strata) brutto -263,00 780,00 -303,00 140 954,00 -658,00
Zysk (strata) netto -433,00 376,00 -389,00 140 811,00 -1 143,00
Aktywa razem 276 760,00 273 839,00 274 086,00 416 928,00 415 246,00
Kapitał własny 268 262,00 268 638,00 268 240,00 410 576,00 396 820,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02
Wartość księgowa na jedną akcję 1,09 1,09 1,09 1,66 1,61
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 0,00 -0,00 0,57 -0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20 IIQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 88 652,00 98 244,00 85 281,00 73 210,00 55 446,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 222,00 24 957,00 43 187,00 40 650,00 9 445,00
Zysk (strata) brutto 46 344,00 22 555,00 43 192,00 40 505,00 8 710,00
Zysk (strata) netto 31 456,00 7 862,00 32 526,00 30 367,00 2 600,00
Aktywa razem 1 291 294,00 1 284 166,00 1 322 052,00 1 315 053,00 1 329 794,00
Kapitał własny 744 510,00 753 937,00 786 335,00 816 729,00 806 640,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02
Wartość księgowa na jedną akcję 3,01 3,05 3,18 3,30 3,26
Zysk (strata) na jedną akcję 0,13 0,03 0,13 0,12 0,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 3 752,00 3 774,00 3 660,00 3 702,00 3 767,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 781,00 -3 474,00 -4 262,00 -4 561,00 -3 606,00
Zysk (strata) brutto 5 073,00 177 857,00 73 486,00 4 984,00 11 036,00
Zysk (strata) netto 5 114,00 180 747,00 73 208,00 4 432,00 10 397,00
Aktywa razem 211 090,00 389 671,00 419 488,00 354 213,00 274 086,00
Kapitał własny 206 836,00 387 585,00 416 327,00 349 460,00 268 240,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02
Wartość księgowa na jedną akcję 0,84 1,57 1,68 1,41 1,09
Zysk (strata) na jedną akcję 0,02 0,73 0,30 0,02 0,04
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 262 508,00 292 853,00 318 831,00 336 529,00 351 487,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 169 712,00 222 761,00 216 409,00 245 399,00 129 153,00
Zysk (strata) brutto 148 117,00 201 791,00 198 392,00 234 964,00 124 772,00
Zysk (strata) netto 113 599,00 159 563,00 153 382,00 180 971,00 75 526,00
Aktywa razem 1 375 297,00 1 446 646,00 1 438 346,00 1 330 901,00 1 322 052,00
Kapitał własny 418 122,00 581 829,00 693 479,00 800 069,00 786 335,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02 247 262,02
Wartość księgowa na jedną akcję 1,69 2,35 2,81 3,24 3,18
Zysk (strata) na jedną akcję 0,46 0,65 0,62 0,73 0,31
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
17.10.2013 2015 Noble Securities 216 000 57 000 -
17.10.2013 2014 Noble Securities 208 000 48 000 -
17.10.2013 2013 Noble Securities 200 000 41 000 -
15.04.2004 2006 DM PKO BP 943 863 18 843 -
15.04.2004 2005 DM PKO BP 911 284 12 826 -
15.04.2004 2004 DM PKO BP 879 852 34 240 -
07.11.2002 2002 zarząd -100 000 Wg. dyrektora M. Cywińskiego strata nie powinna być wyższa niż 100 mln zł.
26.04.2001 2001 BM BPH 3 000 000 -17 000
26.04.2001 2002 BM BPH 3 300 000 908 -
14.12.2000 2000 Beskidzki Dom Maklerski 2 877 777 34 180 EPS 2,66 ZŁ ,25% dyskonto do spółek z branży