STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NVV (NOVAVIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 19,00 14,00 8,00 0,00 0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3,00 8,00 0,00 -13,00 -11,00
Zysk (strata) brutto 3,00 8,00 0,00 -13,00 -11,00
Zysk (strata) netto 3,00 8,00 0,00 -13,00 -11,00
Aktywa razem 7 445,00 7 441,00 10 946,00 11 152,00 10 922,00
Kapitał własny 3 234,00 3 242,00 6 643,00 6 819,00 6 619,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 421,88 8 421,88 8 421,88 8 421,88 8 421,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,38 0,39 0,79 0,81 0,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 3 119,00 1 909,00 467,00 2 955,00 1 855,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 952,00 -121,00 61,00 1 365,00 174,00
Zysk (strata) brutto 952,00 -121,00 61,00 1 364,00 174,00
Zysk (strata) netto 952,00 -121,00 61,00 1 364,00 174,00
Aktywa razem 9 785,00 9 480,00 9 530,00 11 900,00 10 604,00
Kapitał własny 8 077,00 7 956,00 7 013,00 8 772,00 8 617,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 421,88 8 421,88 8 421,88 8 421,88 8 421,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,96 0,95 0,83 1,04 1,02
Zysk (strata) na jedną akcję 0,11 -0,01 0,01 0,16 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 544,00 110,00 68,00 3,00 46,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -162,00 -212,00 -137,00 -40,00 -182,00
Zysk (strata) brutto 7,00 -227,00 -138,00 -40,00 -182,00
Zysk (strata) netto 5,00 -227,00 -138,00 -40,00 -182,00
Aktywa razem 5 578,00 9 047,00 11 171,00 11 132,00 10 946,00
Kapitał własny 1 559,00 3 394,00 6 865,00 6 825,00 6 643,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 750,00 4 812,50 8 421,88 8 421,88 8 421,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,89 0,71 0,82 0,81 0,79
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,05 -0,02 -0,01 -0,02
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 624,00 489,00 583,00 1 271,00 7 276,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -172,00 -512,00 -529,00 223,00 543,00
Zysk (strata) brutto 1,00 -492,00 -513,00 238,00 560,00
Zysk (strata) netto 1,00 -490,00 -515,00 217,00 377,00
Aktywa razem 5 460,00 6 003,00 8 313,00 8 610,00 9 530,00
Kapitał własny 1 546,00 3 077,00 6 170,00 6 372,00 7 013,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 1 750,00 4 812,50 8 421,88 8 421,88 8 421,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,88 0,64 0,73 0,76 0,83
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 -0,10 -0,06 0,03 0,05