STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NVV (NOVAVIS)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 0,00 0,00 33,00 20,00 50,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -13,00 -11,00 26,00 5,00 1,00
Zysk (strata) brutto -13,00 -11,00 26,00 5,00 1,00
Zysk (strata) netto -13,00 -11,00 26,00 5,00 1,00
Aktywa razem 11 152,00 10 922,00 10 953,00 10 979,00 11 073,00
Kapitał własny 6 819,00 6 619,00 6 645,00 6 652,00 6 651,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 421,88 8 421,88 8 421,88 8 421,88 8 421,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,81 0,79 0,79 0,79 0,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 2 955,00 1 855,00 5 036,00 3 758,00 1 787,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 365,00 174,00 2 793,00 142,00 796,00
Zysk (strata) brutto 1 364,00 174,00 2 793,00 142,00 796,00
Zysk (strata) netto 1 364,00 174,00 2 793,00 142,00 796,00
Aktywa razem 11 900,00 10 604,00 13 379,00 14 309,00 14 339,00
Kapitał własny 8 772,00 8 617,00 11 410,00 10 898,00 12 348,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 8 421,88 8 421,88 8 421,88 8 421,88 8 421,88
Wartość księgowa na jedną akcję 1,04 1,02 1,36 1,29 1,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,02 0,33 0,02 0,10
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 110,00 68,00 3,00 46,00 53,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -212,00 -137,00 -40,00 -182,00 9,00
Zysk (strata) brutto -227,00 -138,00 -40,00 -182,00 9,00
Zysk (strata) netto -227,00 -138,00 -40,00 -182,00 9,00
Aktywa razem 9 047,00 11 171,00 11 132,00 10 946,00 10 979,00
Kapitał własny 3 394,00 6 865,00 6 825,00 6 643,00 6 652,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 812,50 8 421,88 8 421,88 8 421,88 8 421,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,71 0,82 0,81 0,79 0,79
Zysk (strata) na jedną akcję -0,05 -0,02 -0,01 -0,02 0,00
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 489,00 583,00 1 271,00 7 276,00 13 629,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -512,00 -529,00 223,00 543,00 4 238,00
Zysk (strata) brutto -492,00 -513,00 238,00 560,00 4 254,00
Zysk (strata) netto -490,00 -515,00 217,00 377,00 3 848,00
Aktywa razem 6 003,00 8 313,00 8 610,00 9 530,00 14 309,00
Kapitał własny 3 077,00 6 170,00 6 372,00 7 013,00 10 898,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 4 812,50 8 421,88 8 421,88 8 421,88 8 421,88
Wartość księgowa na jedną akcję 0,64 0,73 0,76 0,83 1,29
Zysk (strata) na jedną akcję -0,10 -0,06 0,03 0,05 0,46