STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

STP (STALPROD)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 413 406,00 414 489,00 416 667,00 386 225,00 362 006,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 036,00 -9 015,00 4 051,00 -2 507,00 3 232,00
Zysk (strata) brutto 106 582,00 -3 296,00 2 356,00 1 255,00 97 195,00
Zysk (strata) netto 104 561,00 -5 119,00 386,00 939,00 96 400,00
Aktywa razem 2 191 689,00 2 218 872,00 2 277 396,00 2 178 718,00 2 151 697,00
Kapitał własny 1 648 428,00 1 632 876,00 1 622 691,00 1 588 097,00 1 684 062,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 580,27 5 580,27 5 580,27 5 580,27 5 580,27
Wartość księgowa na jedną akcję 295,40 292,62 290,79 284,59 301,79
Zysk (strata) na jedną akcję 18,74 -0,92 0,07 0,17 17,28
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 1 019 363,00 967 047,00 956 522,00 993 230,00 961 222,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 73 513,00 40 545,00 68 855,00 63 589,00 50 457,00
Zysk (strata) brutto 78 790,00 62 535,00 59 524,00 65 473,00 47 010,00
Zysk (strata) netto 60 920,00 43 995,00 40 989,00 48 314,00 32 928,00
Aktywa razem 4 308 838,00 4 357 371,00 4 437 430,00 4 396 660,00 4 284 000,00
Kapitał własny 2 581 388,00 2 593 547,00 2 469 291,00 2 489 525,00 2 596 710,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 5 580,27 5 580,27 5 580,27 5 580,27 5 580,27
Wartość księgowa na jedną akcję 462,59 464,77 442,50 446,13 465,34
Zysk (strata) na jedną akcję 10,92 7,88 7,35 8,66 5,90
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 1 275 168,00 1 347 626,00 1 268 023,00 1 311 227,00 1 591 713,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 37 562,00 146 788,00 120 555,00 20 257,00 33 097,00
Zysk (strata) brutto 35 633,00 134 528,00 117 653,00 109 188,00 133 475,00
Zysk (strata) netto 27 151,00 108 661,00 95 731,00 100 054,00 125 048,00
Aktywa razem 1 937 924,00 1 871 923,00 1 963 236,00 1 979 350,00 2 218 872,00
Kapitał własny 1 547 862,00 1 554 115,00 1 451 688,00 1 535 001,00 1 632 876,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 725,00 6 725,00 5 580,27 5 580,27 5 580,27
Wartość księgowa na jedną akcję 230,17 231,10 260,15 275,08 292,62
Zysk (strata) na jedną akcję 4,04 16,16 17,16 17,93 22,41
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 2 858 537,00 3 131 693,00 3 140 935,00 3 501 090,00 3 956 688,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 143 351,00 291 552,00 412 869,00 359 614,00 299 847,00
Zysk (strata) brutto 135 311,00 287 009,00 425 367,00 347 474,00 349 004,00
Zysk (strata) netto 91 065,00 219 068,00 325 777,00 254 452,00 270 288,00
Aktywa razem 3 144 555,00 3 305 746,00 3 718 971,00 3 937 757,00 4 357 371,00
Kapitał własny 1 739 906,00 1 964 302,00 1 856 182,00 2 145 299,00 2 593 547,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 6 725,00 6 725,00 5 580,27 5 580,27 5 580,27
Wartość księgowa na jedną akcję 258,72 292,09 332,63 384,44 464,77
Zysk (strata) na jedną akcję 13,54 32,58 58,38 45,60 48,44
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
11.05.2018 2020 DM BDM S.A. 4 418 000 419 000 -
11.05.2018 2018 DM BDM S.A. 3 970 000 324 000 -
11.05.2018 2019 DM BDM S.A. 4 230 000 359 000 -
04.10.2017 2018 Beskidzki Dom Maklerski 3 703 000 356 000 -
04.10.2017 2019 Beskidzki Dom Maklerski 3 839 000 468 000 -
04.10.2017 2017 Beskidzki Dom Maklerski 3 528 000 304 000 -
24.05.2016 2016 Beskidzki Dom Maklerski 2 957 000 207 000 -
24.05.2016 2018 Beskidzki Dom Maklerski 3 387 000 196 000 -
24.05.2016 2017 Beskidzki Dom Maklerski 3 265 000 166 000 -
13.09.2014 2015 Beskidzki Dom Maklerski 2 982 000 164 000 -