STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WAS (WASKO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 50 876,00 82 177,00 39 325,00 60 591,00 69 618,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -647,00 2 887,00 -3 462,00 1 505,00 4 664,00
Zysk (strata) brutto -723,00 2 841,00 -3 513,00 1 511,00 4 546,00
Zysk (strata) netto -687,00 2 118,00 -2 892,00 1 138,00 3 589,00
Aktywa razem 259 399,00 271 940,00 270 295,00 287 163,00 309 001,00
Kapitał własny 183 070,00 185 242,00 182 350,00 183 488,00 187 077,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,01 2,03 2,00 2,01 2,05
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,02 -0,03 0,01 0,04
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 75 826,00 125 999,00 62 322,00 93 146,00 109 476,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 507,00 9 711,00 -1 405,00 3 123,00 4 833,00
Zysk (strata) brutto 541,00 10 020,00 -1 330,00 3 312,00 4 766,00
Zysk (strata) netto 181,00 7 997,00 -1 216,00 2 516,00 3 316,00
Aktywa razem 327 355,00 361 254,00 335 605,00 364 324,00 376 964,00
Kapitał własny 218 363,00 226 295,00 225 070,00 227 586,00 230 902,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,40 2,48 2,47 2,50 2,53
Zysk (strata) na jedną akcję 0,00 0,09 -0,01 0,03 0,04
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 298 871,00 368 940,00 135 389,00 162 461,00 203 680,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 386,00 20 147,00 -10 080,00 1 748,00 -2 302,00
Zysk (strata) brutto 6 906,00 18 569,00 2 396,00 1 249,00 -2 633,00
Zysk (strata) netto 5 321,00 14 460,00 3 589,00 788,00 -2 446,00
Aktywa razem 299 333,00 260 381,00 231 511,00 252 829,00 271 940,00
Kapitał własny 179 299,00 190 111,00 187 317,00 188 105,00 185 242,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50
Wartość księgowa na jedną akcję 1,97 2,09 2,05 2,06 2,03
Zysk (strata) na jedną akcję 0,06 0,16 0,04 0,01 -0,03
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 372 523,00 450 863,00 209 289,00 247 425,00 319 808,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18 940,00 32 602,00 2,00 12 250,00 7 606,00
Zysk (strata) brutto 18 551,00 32 066,00 1 887,00 13 061,00 9 172,00
Zysk (strata) netto 12 683,00 25 232,00 -151,00 9 500,00 6 822,00
Aktywa razem 328 481,00 304 262,00 271 176,00 296 060,00 361 254,00
Kapitał własny 192 381,00 216 924,00 210 404,00 219 893,00 226 295,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,11 2,38 2,31 2,41 2,48
Zysk (strata) na jedną akcję 0,14 0,28 -0,00 0,10 0,08
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
25.04.2016 2017 DM BDM S.A. 373 500 21 900 -
25.04.2016 2018 DM BDM S.A. 395 700 22 600 -
25.04.2016 2016 318 600 14 000 -
20.04.2016 2014 DM BDM S.A. 372 500 13 500 -
20.04.2016 2015 DM BDM S.A. 452 100 26 000 -
28.11.2003 2003 zarząd 12 750 Wzrost przychodów o 21,4%
13.03.2002 2002 zarząd 6 200 -
26.05.2001 2001 zarząd 4 300 -
15.05.2001 2000 zarząd 548 -1 678 -
15.05.2001 2001 zarząd 3 036 -