STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

WAS (WASKO)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 39 325,00 60 591,00 69 618,00 95 233,00 49 789,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 462,00 1 505,00 4 664,00 2 968,00 907,00
Zysk (strata) brutto -3 513,00 1 511,00 4 546,00 3 822,00 849,00
Zysk (strata) netto -2 892,00 1 138,00 3 589,00 2 704,00 607,00
Aktywa razem 270 295,00 287 163,00 309 001,00 323 172,00 302 553,00
Kapitał własny 182 350,00 183 488,00 187 077,00 189 658,00 190 265,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,00 2,01 2,05 2,08 2,09
Zysk (strata) na jedną akcję -0,03 0,01 0,04 0,03 0,01
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19 IQ'20
Przychody netto ze sprzedaży 62 322,00 93 146,00 109 476,00 155 921,00 85 352,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 405,00 3 123,00 4 833,00 1 157,00 1 875,00
Zysk (strata) brutto -1 330,00 3 312,00 4 766,00 1 311,00 2 003,00
Zysk (strata) netto -1 216,00 2 516,00 3 316,00 1 132,00 1 441,00
Aktywa razem 335 605,00 364 324,00 376 964,00 395 932,00 372 430,00
Kapitał własny 225 070,00 227 586,00 230 902,00 232 142,00 233 583,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,47 2,50 2,53 2,55 2,56
Zysk (strata) na jedną akcję -0,01 0,03 0,04 0,01 0,02
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 368 940,00 135 389,00 162 461,00 203 680,00 265 198,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20 147,00 -10 080,00 1 748,00 -2 302,00 5 418,00
Zysk (strata) brutto 18 569,00 2 396,00 1 249,00 -2 633,00 6 108,00
Zysk (strata) netto 14 460,00 3 589,00 788,00 -2 446,00 4 416,00
Aktywa razem 260 381,00 231 511,00 252 829,00 271 940,00 323 172,00
Kapitał własny 190 111,00 187 317,00 188 105,00 185 242,00 189 658,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,09 2,05 2,06 2,03 2,08
Zysk (strata) na jedną akcję 0,16 0,04 0,01 -0,03 0,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 450 863,00 209 289,00 247 425,00 319 808,00 414 979,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 32 602,00 2,00 12 250,00 7 606,00 7 515,00
Zysk (strata) brutto 32 066,00 1 887,00 13 061,00 9 172,00 7 865,00
Zysk (strata) netto 25 232,00 -151,00 9 500,00 6 822,00 5 856,00
Aktywa razem 304 262,00 271 176,00 296 060,00 361 254,00 395 932,00
Kapitał własny 216 924,00 210 404,00 219 893,00 226 295,00 232 142,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50 91 187,50
Wartość księgowa na jedną akcję 2,38 2,31 2,41 2,48 2,55
Zysk (strata) na jedną akcję 0,28 -0,00 0,10 0,08 0,06
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
25.04.2016 2017 DM BDM S.A. 373 500 21 900 -
25.04.2016 2018 DM BDM S.A. 395 700 22 600 -
25.04.2016 2016 318 600 14 000 -
20.04.2016 2014 DM BDM S.A. 372 500 13 500 -
20.04.2016 2015 DM BDM S.A. 452 100 26 000 -
28.11.2003 2003 zarząd 12 750 Wzrost przychodów o 21,4%
13.03.2002 2002 zarząd 6 200 -
26.05.2001 2001 zarząd 4 300 -
15.05.2001 2000 zarząd 548 -1 678 -
15.05.2001 2001 zarząd 3 036 -