STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PKO (PKOBP)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 2 650 000,00 2 770 000,00 2 748 000,00 2 807 000,00 2 923 000,00
Przychody z tytułu prowizji 891 000,00 882 000,00 835 000,00 890 000,00 906 000,00
Wynik na działalności bankowej 3 087 000,00 2 987 000,00 3 053 000,00 3 482 000,00 3 324 000,00
Zysk (strata) brutto 1 301 000,00 1 125 000,00 1 057 000,00 1 786 000,00 1 545 000,00
Zysk (strata) netto 1 000 000,00 825 000,00 737 000,00 1 338 000,00 1 156 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 37 247 000,00 38 360 000,00 38 846 000,00 38 744 000,00 40 030 000,00
Liczba akcji 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,80 0,66 0,59 1,07 0,93
Wartość księgowa na jedną akcję 29,80 30,69 31,08 31,00 32,02
Współczynnik wypłacalności 20,68 21,33 20,76 20,82 20,90
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19
Przychody z tytułu odsetek 2 933 000,00 3 076 000,00 3 058 000,00 3 141 000,00 3 285 000,00
Przychody z tytułu prowizji 1 021 000,00 1 039 000,00 989 000,00 1 032 000,00 1 049 000,00
Wynik na działalności bankowej 3 294 000,00 3 388 000,00 3 418 000,00 3 481 000,00 3 597 000,00
Zysk (strata) brutto 1 393 000,00 1 370 000,00 1 234 000,00 1 729 000,00 1 669 000,00
Zysk (strata) netto 1 042 000,00 1 009 000,00 862 000,00 1 217 000,00 1 229 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 37 722 000,00 39 111 000,00 39 739 000,00 39 634 000,00 41 045 000,00
Liczba akcji 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję 0,83 0,81 0,69 0,97 0,98
Wartość księgowa na jedną akcję 30,18 31,29 31,79 31,71 32,84
Współczynnik wypłacalności 18,41 18,88 18,36 18,57 18,01
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 9 908 359,00 9 382 900,00 9 483 000,00 10 075 000,00 10 504 000,00
Przychody z tytułu prowizji 3 513 357,00 3 323 700,00 3 298 000,00 3 611 000,00 3 492 000,00
Wynik na działalności bankowej 10 199 420,00 10 108 400,00 10 983 000,00 11 189 000,00 11 939 000,00
Zysk (strata) brutto 3 810 738,00 3 137 000,00 3 721 000,00 3 785 000,00 4 471 000,00
Zysk (strata) netto 3 079 471,00 2 571 100,00 2 888 000,00 2 774 000,00 3 335 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 27 602 156,00 30 217 900,00 32 590 000,00 35 987 000,00 38 360 000,00
Liczba akcji 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję 2,46 2,06 2,31 2,22 2,67
Wartość księgowa na jedną akcję 22,08 24,17 26,07 28,79 30,69
Współczynnik wypłacalności 13,37 15,28 17,19 19,59 21,33
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody z tytułu odsetek 10 737 431,00 9 657 800,00 9 965 000,00 10 919 000,00 11 594 000,00
Przychody z tytułu prowizji 3 901 936,00 3 598 300,00 3 579 000,00 3 918 000,00 4 042 000,00
Wynik na działalności bankowej 10 923 983,00 10 387 200,00 11 471 000,00 12 093 000,00 13 030 000,00
Zysk (strata) brutto 4 034 563,00 3 190 700,00 3 783 000,00 4 249 000,00 5 078 000,00
Zysk (strata) netto 3 254 122,00 2 609 500,00 2 874 000,00 3 104 000,00 3 741 000,00
Aktywa razem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kapitał własny 27 625 566,00 30 283 200,00 32 585 000,00 36 267 000,00 39 111 000,00
Liczba akcji 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00
Zysk (strata) na jedną akcję 2,60 2,09 2,30 2,48 2,99
Wartość księgowa na jedną akcję 22,10 24,23 26,07 29,01 31,29
Współczynnik wypłacalności 12,96 14,61 15,81 17,37 18,88
PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH
Data wydania Na rok Kto Przychody Zysk Uwagi
05.11.2017 2017 DM BOŚ S.A. 8 609 700 3 157 400 -
05.11.2017 2018 DM BOŚ S.A. 9 433 100 3 759 100 -
05.11.2017 2019 DM BOŚ S.A. 10 146 100 4 227 000 -
11.03.2015 2017 DM BPS 8 239 000 3 749 000 -
04.03.2015 2015 DM BPS 7 228 000 2 864 000 -
04.03.2015 2016 DM BPS 734 000 3 387 000 -
04.02.2014 2013 DM IDM SA 6 469 000 3 131 100 -
04.02.2014 2014 DM IDM SA 7 377 900 4 141 700 -
04.02.2014 2015 DM IDM SA 8 866 000 4 929 900 -
25.09.2013 2013 Noble Securities 3 047 000 -