STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IIA (IIAAV)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 83 184,00 81 105,00 86 851,00 86 688,00 86 499,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 92 373,00 25 998,00 8 949,00 43 947,00 159 458,00
Zysk (strata) brutto 98 392,00 56 815,00 21 896,00 25 550,00 173 211,00
Zysk (strata) netto 85 937,00 48 876,00 80 365,00 30 836,00 155 598,00
Aktywa razem 6 050 496,00 5 731 570,00 5 837 668,00 5 987 796,00 5 938 794,00
Kapitał własny 2 779 749,00 2 784 488,00 2 816 934,00 2 799 893,00 2 816 794,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 112 085,27 112 085,27 112 085,27 112 085,27 112 085,27
Wartość księgowa na jedną akcję 24,80 24,84 25,13 24,98 25,13
Zysk (strata) na jedną akcję 0,77 0,44 0,72 0,28 1,39
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 610 607,00 497 135,00 420 913,00 324 403,00 333 777,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 469 682,00 179 336,00 -51 560,00 111 629,00 159 062,00
Zysk (strata) brutto 221 103,00 -375 363,00 -370 655,00 200 406,00 204 337,00
Zysk (strata) netto 173 833,00 -372 687,00 -387 844,00 -534 613,00 217 261,00
Aktywa razem 9 387 961,00 8 847 653,00 7 246 781,00 6 062 664,00 5 837 668,00
Kapitał własny 4 209 168,00 3 506 333,00 2 891 536,00 2 821 521,00 2 816 934,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 117 205,99 116 040,66 97 595,57 111 612,06 112 085,27
Wartość księgowa na jedną akcję 35,91 30,22 29,63 25,28 25,13
Zysk (strata) na jedną akcję 1,48 -3,21 -3,97 -4,79 1,94