STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IIA (IIAAV)


RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 86 851,00 86 688,00 86 499,00 94 289,00 99 184,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 949,00 43 947,00 159 458,00 33 721,00 108 452,00
Zysk (strata) brutto 20 861,00 25 550,00 173 211,00 13 874,00 137 416,00
Zysk (strata) netto 80 365,00 30 836,00 155 598,00 17 954,00 154 500,00
Aktywa razem 5 837 668,00 5 987 796,00 5 938 794,00 6 195 975,00 6 385 135,00
Kapitał własny 2 816 934,00 2 799 893,00 2 816 794,00 2 803 276,00 2 960 094,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 112 085,27 112 085,27 112 085,27 112 085,27 112 085,27
Wartość księgowa na jedną akcję 25,13 24,98 25,13 25,01 26,41
Zysk (strata) na jedną akcję 0,72 0,28 1,39 0,16 1,38
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 497 135,00 420 913,00 324 403,00 333 777,00 366 660,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 179 336,00 -51 560,00 111 629,00 159 062,00 345 578,00
Zysk (strata) brutto -375 363,00 -370 655,00 200 406,00 203 302,00 350 051,00
Zysk (strata) netto -372 687,00 -387 844,00 -534 613,00 217 261,00 358 888,00
Aktywa razem 8 847 653,00 7 246 781,00 6 062 664,00 5 837 668,00 6 385 135,00
Kapitał własny 3 506 333,00 2 891 536,00 2 821 521,00 2 816 934,00 2 960 094,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 116 040,66 97 595,57 111 612,06 112 085,27 112 085,27
Wartość księgowa na jedną akcję 30,22 29,63 25,28 25,13 26,41
Zysk (strata) na jedną akcję -3,21 -3,97 -4,79 1,94 3,20