STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SES (SESCOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 28 183,00 30 144,00 27 832,00 17 544,00 22 538,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 234,00 2 544,00 1 928,00 723,00 1 696,00
Zysk (strata) brutto 2 176,00 2 376,00 1 895,00 673,00 1 546,00
Zysk (strata) netto 1 740,00 2 208,00 1 516,00 538,00 1 237,00
Aktywa razem 47 346,00 50 717,00 51 524,00 46 116,00 49 109,00
Kapitał własny 28 349,00 30 557,00 32 073,00 32 612,00 33 848,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję 13,50 14,55 15,27 15,53 16,12
Zysk (strata) na jedną akcję 0,83 1,05 0,72 0,26 0,59
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IIQ'18 IIIQ'18 IVQ'18 IQ'19 IIQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 37 395,00 36 897,00 39 250,00 27 991,00 31 824,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 776,00 1 880,00 4 208,00 1 914,00 1 399,00
Zysk (strata) brutto 4 716,00 1 676,00 4 160,00 1 806,00 1 212,00
Zysk (strata) netto 3 690,00 1 584,00 3 224,00 1 300,00 920,00
Aktywa razem 57 545,00 59 793,00 64 318,00 59 430,00 63 062,00
Kapitał własny 33 700,00 35 180,00 38 455,00 39 750,00 40 634,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję 16,05 16,75 18,31 18,93 19,35
Zysk (strata) na jedną akcję 1,76 0,75 1,54 0,62 0,44
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży 21 334,00 33 543,00 54 579,00 77 239,00 104 769,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 777,00 2 967,00 4 630,00 5 223,00 7 975,00
Zysk (strata) brutto 2 827,00 3 010,00 4 506,00 4 846,00 7 619,00
Zysk (strata) netto 2 257,00 2 731,00 3 941,00 3 917,00 6 402,00
Aktywa razem 17 032,00 23 171,00 34 577,00 39 469,00 50 717,00
Kapitał własny 13 857,00 16 578,00 20 238,00 24 155,00 30 557,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję 6,60 7,89 9,64 11,50 14,55
Zysk (strata) na jedną akcję 1,08 1,30 1,88 1,87 3,05
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018
Przychody netto ze sprzedaży - 44 557,00 70 419,00 96 202,00 131 374,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej - 4 005,00 5 427,00 7 111,00 10 589,00
Zysk (strata) brutto - 3 974,00 5 226,00 6 680,00 10 165,00
Zysk (strata) netto - 3 138,00 4 428,00 5 215,00 8 319,00
Aktywa razem - 26 686,00 39 985,00 46 209,00 59 793,00
Kapitał własny - 17 181,00 21 631,00 26 868,00 35 180,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) - 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję - 8,18 10,30 12,79 16,75
Zysk (strata) na jedną akcję - 1,49 2,11 2,48 3,96