STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

SES (SESCOM)


RAPORTY KWARTALNE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 27 832,00 17 544,00 22 538,00 22 366,00 31 981,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 928,00 723,00 1 696,00 1 680,00 3 620,00
Zysk (strata) brutto 1 895,00 673,00 1 546,00 1 686,00 3 381,00
Zysk (strata) netto 1 516,00 538,00 1 237,00 1 477,00 2 704,00
Aktywa razem 51 524,00 46 116,00 49 109,00 52 194,00 62 144,00
Kapitał własny 32 073,00 32 612,00 33 848,00 35 325,00 36 689,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję 15,27 15,53 16,12 16,82 17,47
Zysk (strata) na jedną akcję 0,72 0,26 0,59 0,70 1,29
RAPORTY KWARTALNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN IVQ'18 IQ'19 IIQ'19 IIIQ'19 IVQ'19
Przychody netto ze sprzedaży 39 250,00 27 991,00 31 824,00 32 530,00 43 728,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 208,00 1 914,00 1 399,00 -463,00 3 919,00
Zysk (strata) brutto 4 160,00 1 806,00 1 212,00 -476,00 3 641,00
Zysk (strata) netto 3 224,00 1 300,00 920,00 -33,00 2 683,00
Aktywa razem 64 318,00 59 430,00 63 062,00 64 178,00 75 966,00
Kapitał własny 38 455,00 39 750,00 40 634,00 40 725,00 41 909,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję 18,31 18,93 19,35 19,39 19,96
Zysk (strata) na jedną akcję 1,54 0,62 0,44 -0,02 1,28
RAPORTY ROCZNE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 33 543,00 54 579,00 77 239,00 104 769,00 90 280,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 967,00 4 630,00 5 223,00 7 975,00 6 026,00
Zysk (strata) brutto 3 010,00 4 506,00 4 846,00 7 619,00 5 801,00
Zysk (strata) netto 2 731,00 3 941,00 3 917,00 6 402,00 4 768,00
Aktywa razem 23 171,00 34 577,00 39 469,00 50 717,00 52 194,00
Kapitał własny 16 578,00 20 238,00 24 155,00 30 557,00 35 325,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję 7,89 9,64 11,50 14,55 16,82
Zysk (strata) na jedną akcję 1,30 1,88 1,87 3,05 2,27
RAPORTY ROCZNE - SKONSOLIDOWANE
Dane finansowe - w tys. PLN 2015 2016 2017 2018 2019
Przychody netto ze sprzedaży 44 557,00 70 419,00 96 202,00 131 374,00 131 595,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 005,00 5 427,00 7 111,00 10 589,00 7 058,00
Zysk (strata) brutto 3 974,00 5 226,00 6 680,00 10 165,00 6 700,00
Zysk (strata) netto 3 138,00 4 428,00 5 215,00 8 319,00 5 410,00
Aktywa razem 26 686,00 39 985,00 46 209,00 59 793,00 64 178,00
Kapitał własny 17 181,00 21 631,00 26 868,00 35 180,00 40 725,00
Liczba akcji na koniec okresu (tys. szt) 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00 2 100,00
Wartość księgowa na jedną akcję 8,18 10,30 12,79 16,75 19,39
Zysk (strata) na jedną akcję 1,49 2,11 2,48 3,96 2,58